Het Huis ter Kleef, woonkasteel van de Brederodes. Wim van Hooff De ligging van het Huis ter Kleef. Het Huis ter Kleef was gelegen in het ambacht (of district) Zuid Akendam, één van de zeven ambachtsheerlijkheden ten noorden van Haarlem. De zeven ambachten waren: Zuid Akendam, Hoge Woerd, Schoterbos, Te Zaanen, Schoten, Schoter Vlieland en Noord Akendam (in dit artikel zijn consequent de eigennamen van plaatsen in de hedendaagse schrijfwijze weergegeven, dus Schoten i.p.v. Schooten etc.). De Brederodes waren zelf de am bachtsheren van de beide Akendammen en Schoten. In de vroege middeleeuwen heette het gebied overigens in zijn geheel Schoten. Onder het latere leenstelsel werden gebieden aan ambachtsheren afgestaan. Dit feit verklaart ook waarom het Huis ter Kleef, in de eerste periode na de bouw, het Huis te Schoten werd genoemd. Het grond gebied van Zuid Akendam begon nagenoeg direct buiten de stadsmuren van Haarlem en werd begrensd door het Spaarne (ten oosten), de Delft (ten westen) en de am bacht Hoge Woerd (ten noorden). Als u rond 1500 door de Oude Kruispoort Haarlem in noordelijke richting verliet, liep u eerst over de brug over de singel die de bolwerken omringde. Aan de overzijde begon de zandweg naar Schoten, de Schoterweg. Min of meer direct zag u dan aan uw linkerhand de gebouwen van het Leprooshuys liggen. Na even verder gewandeld te hebben zag u aan uw rech terhand het Klooster der Regulieren, waaraan de Kloos terstraat herinnert. Net daar voorbij ging u dan linksaf en nam u de weg in westelijke richting naar Aelbertsberg. Even later kon u aankloppen aan de voorburcht van het Huis ter Kleef, het woonkasteel van de Brederodes. Met enige fantasie kunt u in 2016 - het Brederodejaar - nog dezelfde wandeling maken en buiten de bolwerken het Leproos -, Pest - of Dolhuys zien en even verderop het Huis ter Kleef. In het kader van het Brederodejaar zullen we in dit artikel aandacht besteden aan de historie van 47 Rollanr

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 49