Oranje, was geen vriend van de Span jaarden. Hij was actief met de reformatie in en Afb. 17: Hendrikll van Brederode. ronc' Haarlem en in juli 1566 nodigde hij geuzeprekers uit om hagenpreken te houden op het terrein van Huis ter Kleef. Het stadsbestuur van Haarlem vreesde repercussies van Spaanse zijde en liet de poorten en bruggen sluiten, zodat stedelingen niet naar de geuzeprekers konden gaan luisteren. Hendrik II, 17e heer van Brederode (1531 - 1568). Hendrik II van Brederode, aanhanger van de Prins van Het mocht niet baten, het volk dromde bijeen bij het kasteel ter Kleef. Dit kwam de landvoogdes Margaretha van Parma ter ore, die commissarissen stuurde om pool shoogte te nemen. De Prins van Oranje zag de bui aan komen en liet Hendrik in 1567 vertrekken naar Duitsland. Op 15 februari 1568 overleed Hendrik plotseling in het kasteel Horneburg bij Recklinghausen. In mei 1568 liet de Hertog van Alva de kastelen van Hendrik van Brederode verbeurd verklaren. (Bij de openbare verkoping werden deze echter niet verkocht en bleef de familie in bezit van het onroerend goed). Het Beleg van Haarlem. Don Frederik de Toledo belegerde vanaf 15 december 1572 met 14.000 man Haarlem. Zeven maanden (tot 13 juli 1573) hield het 4.000 man tellende garnizoen onder kapitein Wigbold Ripperda de strijd vol. Het Haarlemse garnizoen bestond naast Staatse troepen veelal uit Duitse-, Waalse-, Engelse- en Schotse huurlingen. Verder hielpen de Haarlemse schutterijen en bevolking mee met de verdediging. De Spanjaarden verloren 12.000 man bij het Beleg van Haarlem, hun grootste verlies in de 80-jarige Afb. 19: Wat restte oorlog. Dit grote verlies zal ongetwijfeld aan de kant van de Spanjaarden tot wraakgevoelens hebben geleid, welke na de overgave van Haarlem hebben meegespeeld bij het vaststellen van de strafmaatregelen. Van het Haarlemse garnizoen van 4.000 man werden, na de overgave van de stad, 1.500 man om het leven geb racht, waaronder het Waalse vendel en het vendel van Ripperda, elk met 400 man. Later werden bij de Pieter Kapel in Schoten nog eens 270 Haarlem mers gedood. In 1577 trokken de Spanjaarden zich voorgoed uit Holland terug. Toen de Spanjaarden het beleg rond Haarlem ophieven werd het Huis ter Kleef in 1573 opgeblazen, met gebruik van (waarschi jnlijk) een vat zwart buskruit. De ontploffing zorgde voor een enorme gasdruk. Het gearceerde deel is als ruïne blijven staan. Afb. 18: Huis ter Kleef tijdens het Beleg van Haarlem. 53

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 55