Afb. 20: Gravure uit 1628 van het Huis ter Kleef in verval, vanJ. van de Velde. Wat restte was de ruïne van het Huis ter Kleef. Tussen 1573 en 1850 verslechterde de staat van de ruïne. De Kaatsbaan en delen van de voorburcht bleven in geb ruik voor het boerenbedrijf. In 1715 kocht de stad Haarlem het Huis ter Kleef met Afb. 21: De vrijgemaakte resten van het Huis ter Kleef. de gronden van 4 ha. De Kaatsbaan werd verpacht als boerderij. Sinds 1909 was ter Kleef in gebruik als Stads- kweektuin. In 2013 heeft de gemeente Haarlem een plan goedgekeurd voor de herontwikkeling van de Stads- kweektuin, waarbij de kweektuinen zullen worden omgezet in een duurzaam park. In februari 2016 is de Kaatsbaan verkocht aan Stadsherstel Amster dam. Na de restauratie - welke tot eind 2016 zal duren - zal een pachter de exploitatie van de Kaatsbaan op zich nemen. Archeologisch onderzoek, vondsten en conservering, 1990 - 1994. Het gehele kasteel en omliggend terrein met de voorburcht werd blootgelegd. Veel puin werd verwijderd, even als een 30 cm dikke laag teelaarde, daterend uit 1910, aangebracht voor de kweekactiviteiten. Na deze laag te hebben afgegraven kwamen er veel meer resten van het kasteel tevoorschijn dan men verwacht had. de traptoren aan de ZWzijde is een Afb. 22: Ontlastingsconstructie NWhoek woontoren, waarop zeer zware steun de trap rustte, later doorgang naar de keuken. beer geplaatst. Afb. 23: Na het verzakken van 54

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 56