Aan de overkant liggen de gebouwen van de voormalige Ripperda Huzarenkazerne, met imposante gebouwen en manege (sinds een aantal jaren heringericht voor woonbe stemming). Bronvermelding: Bij de samenstelling van dit artikel is gebruik gemaakt van o.a. de volgende bronnen: Huis ter Kleef. J.J. Temminck, Uitg. Schuyt Co. Ach Lieve Tijd, deel 7, Haarlemmers en hun rampen. Uitg. Vrieseborch - Waanders. Historische Atlas van Haarlem. Ben Speet, Uitg. Sun/ NHA. Het Beleg van Haarlem. J.W. Wijn, Uitg. Van Kampen. De loop van het Spaarne. Historische Werkgroep Haarlem, Uitg. Schuyt Co. Haarlem vroeger en nu. J.J. Temminck, Uitg. Van Dishoeck. Zeven Heerlijkheden, geschiedenis van Schoten. T. de Haan, Uitg. Kruseman. Noord-Hollands Archief en diverse bronnen via internet. Bronvermelding afbeeldingen: Afb. 1: Archief Hoogheemraadschap Rijnland, Leiden;Afb. 2: Noord-Hollands Archief; Afb. 3: Jacoba van Beieren, website stamboom Van Beieren; Afb. 4, 8, 16: Wikipedia/ Wikimedia; Afb. 5: website ruïne van Brederode, bron archief Teylingen en Brederode; Afb. 6: website fakka.nl; Afb. 7: website myheritage.com; Afb. 9, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24 Archeologische Werkgroep Haarlem; Afb. 10: website Frans Hals museum; Afb. 15: website kastelen in Nederland; Afb. 17: website rkd.nl; Afb. 18: Spaarnestad collectie; Afb. 20: Gemeente Archief Haarlem; Afb. 25: foto W. van Hooff. Bronvermelding bij artikel 'Van wapengekletter en vrome oranje' Met dank aan Jan Morren voor zijn informatie en fotoma teriaal. Velsen, door H.J. Calkoen, 1967. Uitg. Vermanden en zonen - IJmuiden Santpoort, twee dorpen in de schaduw van Brederode, Joke van der Aar en Siebe Rolle, 1991. Uitg. Schuijt en Co Onvoltooide roem, De eerste negen Heeren van Brederode, 1203-1473, Jan H. Verhoog, 1997. Uitg. De Coogh - Bergen NH Kastelen en buitenplaatsen, J. Morren, 2002. Uitg. Lorelax - Huizen 56

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 58