Bescherming van een stukje "Zegepralent Kennemerland" 40 jaar Stichting Santpoort in vogelvlucht. Lieke Baron De oprichting Santpoort, een prachtig dorp, gelegen aan de binnen- duinrand. Vol met cultuur, historie en natuurschoon, dat behouden dient te blijven voor kinderen en kleinkinderen. Zo moeten mr. L.F. de Groot, mevr. L. Vermande- Deinum, mevr. M.L.B.W. Jongkind-Moonen en de heer J.J. E. van Baarsel gedacht hebben, toen zij op 2 maart 1976 besloten de Stichting Santpoort in het leven te roepen. De oprichtingsvergadering vond plaats in Voloptee, een apart staand recreatiegebouw voor de ouderejaars op het terrein van de Witte Paters, die op Spaarnberg hun priesteropleiding hadden. "Voloptee" klinkt chique, maar de naam komt van het doodgewone feit dat er altijd volop thee te krijgen was. Het recreatiegebouw voor de ouderejaars studenten op Spaarnberg, waar in maart 1976 de Stichting Santpoort is opgericht. Directe aanleiding voor de oprichting in 1976 was de sloop van Longwood, een van de fraaie villa's aan de Duinweg in Santpoort-Zuid. In de na-oorlogse periode en de zestiger jaren ging veel karakteristieke bebouwing en natuur schoon -Santpoort en omgeving hadden de reputatie een van de aantrekkelijkste woon- en vakantieoorden van Nederland te zijn- in rap tempo verloren. Protesten vanuit de bevolking hielpen niet. Het eerste bestuur, bestaande uit bovengenoemd viertal, presenteerde zich aan de bewoners van Santpoort en het gemeentebestuur met in haar Statuten het volgende: "De Stichting stelt zich ten doel het behoud van het landelijke aanzien, van het dorpskarakter, van het woon-en leef klimaat, van objecten van historische, cultuurhistorische of culturele waarde en van het natuurschoon van Santpoort en zijn omgeving, alsmede de bescherming daarvan tegen (verdergaande) verstedelijking en/of andere vormen van aantasting dan wel bederf, alles in de ruime zin des woords." In al die veertig jaren zijn deze statuten zeer bestendig gebleken. Een keer zijn ze gewijzigd omdat de vertegen woordiging naar buiten niet helemaal goed geregeld bleek. De andere keer werd de Stichting niet ontvankelijk verklaard bij het indienen van een zienswijze; overigens werd deze onterecht aangemerkt als bezwaar. De Stichting heeft deze zaak voorgelegd aan de bestuursrechter. Deze test doorstonden de statuten met glans, de stichting was wel degelijk ontvankelijk, en we kunnen dus nog jaren voort. Uiteraard heeft de stichting in de loop van haar bestaan sterke en minder sterke momenten gekend afhankelijk van de bestuurskracht en het aantal mede werkers, maar door zich voortdurend in te spannen voor bovenstaande doelstellingen is de stichting zichzelf al die veertig jaren trouw gebleven. Dit alles kon alleen door de steun van nu ruim 350 donateurs, de inzet van de be stuursleden en een forse groep medewerkers, die allemaal belangeloos veel werk hebben verzet. Longwood rond 1905. De sloop van de villa is de directe aanleiding voor de oprichting van de Stichting in 1976. 3

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2016 | | pagina 5