Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Velsen (RKVV Velsen) Opgericht 14 augustus 1922 in Santpoort, eerste veld op het landgoed "Auspiciis et Telis" aan de Biezenweg. Van af 1968 spelend in Driehuis aan de Wolff en Dekenlaan, met nu 650 leden, waaronder 80 damesleden en veel jeugdleden. In café "De Tuinman" aan de Hagelingerweg 3 wordt op 14 augustus 1922 door de Santpoorters Jac.P.Nijssen, P.P.Smit, J.Twisk, Siem Wittebrood en Joh.P.Nijssen de eerste Santpoortse voetbalclub opgericht. Zij bedenken in het café de naam H.B.S. (Houdt Braaf Stand), maar terwijl de vereniging nu al bijna 100 jaar (braaf) stand houdt, houdt de naam H.B.S. het maar kort vol. Het waarom daarvan is onduidelijk, maar feit is dat al na een paar maanden de leden het goed vinden om voortaan door het leven te gaan als lid van de RKSV (Rooms Katholieke Sport Vereniging) Santpoort. De eerste 46 jaar van haar bestaan wordt in Santpoort gespeeld, op twee korte on derbrekingen na. Het eerste veld is een weiland aan de Biezenweg, ongeveer op de plaats waar nu de noodboerderij van Van der Peet staat. Vroeger stond hier het Huis Wissen waarvan de naam eind 18e eeuw veranderde in "Auspiciis et Telis" ("Door goede voortekenen en wapens"). In het jubileum boek ter ere van het 75-jarig bestaan lezen we dat het maar gelukkig is dat er om een weiland altijd sloten liggen, want bij gebrek aan kleedkamers wasten de spelers zich na afloop van de wedstrijden in het toen nog schone stromende water van deze sloten: dat waren (en zijn nu nog) namelijk duinrellen. Na twee jaar al wordt verhuisd naar een veld achter de Engelmunduskerk in Driehuis, maar ook dit veld wordt snel, in 1927, verlaten voor een grotere, veel betere accom modatie aan het eind van de Terrasweg, ongeveer waar nu de Dinkgrevelaan is. En tenslotte in 1932 wordt een "super- Hef eerste team van de RKSV Santpoort in 1922 9

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 11