Omdat er ten tijde van de verzuiling in Nederland (ruw weg vanaf het begin 1900 tot de zestiger jaren van de vorige eeuw) vier verschillende grote voetbalbonden bestonden, die ook hun regionale afdelingen hadden die met enige regelmaat qua organisatie veranderden, was het een heel uitgezoek hoe de RKSV Santpoort daarin paste. We geven hier een overzicht van de bonden met oprichtings- en fusiedata, zodat e.e.a. wat duidelijk wordt: NVAB (Nederlandsche Voetbal en Athletiek Bond), opgericht op initiatief van Pim Mulier op 8-12-1889 NVB (Nederlandsche Voetbal Bond), ontstaan uit de NVAB op 29-9-1895 na afsplitsing van de Athletiek. KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond), de K van Koninklijk wordt door koningin Wilhelmina verleend in 1929, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. RKF (Rooms Katholieke Federatie van Rooms Katholieke Voetbalbonden in Nederland), op gericht op 27-12-1916. DHVB (Diocesane Haarlemsche Voetbalbond), onderdeel van de RKF, opgericht 1-10-1919. IVCB (Interdiocesane Voetbal Competitie Bond), onderdeel van de RKF, opgericht op 24-4-1932, met doelstelling om alle interdiocesane voetbalcom petities te regelen en te verzorgen. RKSV Santpoort speelde in de DHVB, en later de IVCB, en na de fusie van de vier voetbalbonden in 1940 in de KNVB. CNVB (Christelijke Nederlandsche Voetbal Bond), opgericht op 26 januari 1929, alleen zaterdagvoet bal. NASB (Nederlandsche Arbeiders Sport Bond), opgericht op 19 december 1926. De vier nationale voetbalbonden fuseerden op 31-7 1940 en bleven bestaan onder de huidige naam KNVB. De drie andere bonden RKF, CNVB en NASB werden op een dag later, 1-8-1940, opgeheven modern" complex met liefst drie velden betrokken aan de Kweekerslaan, waar met vrijwilligers en geheel onder eigen beheer de eerste kleedkamers worden gebouwd. Hier kon na de wedstrijd "gedoucht" worden door middel van teiltjes gevuld met koud water boven je hoofd te tillen en deze vervolgens over het bezwete lijf leeg te kieperen. Deze douchepartij ontaardde meestal in een koudwatergevecht. In de oorlogsjaren, toen Santpoort gedeeltelijk moest evacueren voor het creëren van schootsveld voor de Festung IJmuiden, wordt noodgedwongen enkele jaren gespeeld in Haarlem, waar de gelijknamige vereniging zo vriendelijk is een veld ter beschikking te stellen. Maar na de oorlog is de vereniging weer snel terug op haar eigen velden aan de Kweekerslaan. Hier komt pas een eind aan met de, tot nu toe, definitieve verhuizing naar Driehuis, waar de huidige velden aan de Wolff en Dekenlaan op 31 augustus 1968 aan de RKVV Velsen worden toegewezen door de gemeente Velsen. RKVV Velsen beschikt hier over 4 speelvelden, waarvan drie grasvelden en een kunstgrasveld van internationale afmetingen met verlichting. Twee veranderingen vallen op: ten eerste dat "Santpoort" nu "Velsen heet, en ten tweede dat RKSV nu RKVV geworden is. De naamsverandering van "Santpoort" naar "Velsen" is blijvend en vindt plaats na de, door twee parochies onder steunde of misschien zelfs geïnitieerde, fusie van RKSV Santpoort met O.I.V. (Ons Ideaal Voorop) uit IJmuiden. Vanaf 9 juli 1945 heet de vereniging voortaan RKSV Velsen. Ook de clubkleuren veranderen op dat moment: van het rood/blauw uit de eerste periode naar het huidige geel/ blauw, niet toevallig de kleuren van de gemeente Velsen. De verandering van sportvereniging (SV) naar voet balvereniging (VV) lag aan het feit dat op de velden aan de Kweekerslaan gedurende een aantal jaren, vanaf ca. 1932, dus ruim voor de oorlog tot niet lang erna, ook handbal, honkbal en volleybal werd gespeeld onder de vlag van de oorspronkelijke sportvereniging. Wanneer precies de verandering van RKSV naar RKVV heeft plaats gevonden is in de annalen niet terug te vinden, maar het kan niet lang na 1948 zijn gebeurd. Over de prestaties van de voetballers hebben we het nog niet gehad: die zijn fenomenaal in de eerste 10 jaar! Vanaf 1922 tot 1932 stoomt het eerste team in rechte lijn door van de derde klasse in de regionale katholieke voetbal bond DHVB (Diocesane Haarlemse Voetbal Bond) naar de eerste klasse DHVB. In de jaren daarop brengt men het tot de eerste klasse West I (Noord-Holland) van de IVCB (Interdiocesane Voetbal Competitie Bond). Als in 1940 de RKF (Rooms Katholieke Federatie van RK Voetbalbonden) fuseert met de KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond) moet men weer ongeveer opnieuw van bijna onderaan beginnen: Santpoort wordt ingedeeld in de 3e 10

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 12