Harddraverij-Vereniging Santpoort en Omstreken in de leeftijdsgroepen 8-11 jaar, 12-14 jaar en 14 jaar naar het tentenkamp op de Veluwe waar de jeugd kon uitrazen. De 21e eeuw. Penningmeester Jos van Berkel werd de nieuwe voorzitter. De Santpoortenaar was ook op andere terreinen van TVS een man van grote verdienste geweest; zo was hij lange tijd de onbetaalde volleybaltrainer van het "dreamteam". Peter van der Heide werd de nieuwe thesaurier. Hij was weliswaar een nieuwkomer maar had elders grote bestuurlijke ervaring opgedaan en bezat een tomeloze energie. Albertina Gouda, gepokt en gemazeld in de club, beheerde het secretariaat en had de weinig benijdens waardige taak een invaller te zoeken als een leid(st)er door ziekte geveld was. Het verenigingsleven is als eb en vloed. Na 25 jaar hingen onze trainers van de wedstrijdploeg de turnleertjes aan de rekstok. De vereniging slaagde er niet in kundige opvolgers te vinden. Je moet ook een innige liefdesband met de turnsport hebben om dit (technisch) moeilijke (en verantwoordelijke) vak, waar je nog geen grijpstuiver mee verdient, uit te oefenen. Het bleek de doodsteek voor onze wedstrijdploeg. Na iedere berg komt een dal en na iedere vallei weer een berg, ook als je het huisje bij het schuurtje moet laten. Een hoogtepunt was het 75-jarig bestaan van TVS (2000) in sporthal IJmuiden-Oost. Een grandioze happening door en voor de leden. Een magnifiek gebeuren omdat de deelnemers recreanten waren in de leeftijd van 3 tot 70 jaar. Alle hulde voor Peter van der Heide, de initiator en de vele medewerkers. Vroeger, toen dalen nog kuilen waren, was het bestieren van een sportvereniging eenvoudige kost. De werkzaam heden waren in een hap en een snap gedaan. De bordjes zijn echter verhangen. Als je het besturen in haar volle breedte wilt uitoefenen heb je de laatste 25 jaar te maken met talrijke instanties, wetten en voorschriften. Zowel in vette als magere jaren heeft de vereniging altijd grote medewerking gehad van regionale neringdoenden: Henk Cornegge (drukwerk, "Huis aan Huis"), fam. Hop (advertenties), Aris Schutte (fotografie) en Frits de Vries (Sport&Mode). TVS en Santpoort, het zijn al bijna 100 jaar Siamese broe ders. Bron: Ernst Pans. De uitgebreide versie van zijn verhaal is te lezen op de website van TVS, www.tvs-online.nl Opgericht op 3 februari 1936, organisator van de feestweek in Santpoort, jaarlijks in de eerste week van augustus. Een week waarin 'paarden' de spil zijn waaromheen alles draait. De vereniging heeft in 2017 rond de 1500 leden. De Harddraverij Vereniging Santpoort® en Omstreken is een vereniging waar je niet omheen kunt in Santpoort. Is het een sportvereniging? Nee, want je kunt er geen lid van worden om je favoriete sportte bedrijven. Maar Harddraverij Vereniging in de feestweek zijn er zó Santpoort en Omstreken veel sporten die onder haar u" 15 (1) In de koptekst hebben we Harddraverij-Vereniging geschreven met een streepje, zoals het officieel in de statuten staat. In de tekst is het Harddraverij Vereniging zonder streepje, zoals ze zelf gebruiken, en zo staat het ook in hun logo.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 17