Colofon DE ZANDPOORT nr 30, 2017 De Zandpoort is een uitgave van de Stichting Santpoort. Bestuur Stichting Santpoort N.J. van Zanten, voorzitter E.M. Hoyng, secretaris G. van 't Hof, penningmeester M.G. de Groot, algemeen bestuurslid 023 - 5490164 06 - 37132745 023 - 539044206 - 20264413 023 - 5376942 Contact: Stichting Santpoort Postbus 21 2080 AA Santpoort - Zuid www.stichtingsantpoort.nl email: stichtingsantpoort@gmail.com Rekeningnummer: NL 16 INGB 0003606774 Redactie: Lieke Baron Jos Diekstra Annette Koster Lay-out: Hans Scholte Druk: StyleMathöt, Haarlem Stichting Santpoort 2017: Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen en afbeeldingen uit deze uitgave is vooraf schriftelijke toestemming van de redactie vereist. Afbeelding voorkant: Foto uit 1901 van de Handboogschietvereniging V.Z.O.S., met daarop de trotse leden met bogen, vaandel en gewonnen medailles. Bron: Fotoarchief VZOS Afbeeldingen achterkant: Logo's van de sportverenigingen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 2