SCHAAKCLUB OPROEP tot bijwoning eenor Openbare Vergadering op Dinsdag 7 September a.s. te 8 uur in café „De Weijman" te Santpoort, om tot oprichting te komen van een voor gevorderden en beginners. Belangstellenden welke verhinderd zijn de vergadering te bezoeken gelieve schriftelijk zich als lid op te geven in Café .De Weijman" uit de 'Huis aan Huis', 3september 1937 Slechts in één van de notulen van na de oorlog werd verwezen naar deze moeilijke periode maar zelfs toen nog in voorzichtige bewoordingen. Wel bleek schaakclub Santpoort een blijvertje. In de jaren '50, '60 en '70 werd er consequent gespeeld in de interne competitie op dinsdag en werd er ook met teams deelgenomen aan de competitie van de Noord-Hollandse Schaakbond (NHSB). Overigens lukte het Santpoort niet om deze regionale bondscompetitie te ontstijgen. Het deelnemen in de landelijke KNSB competitie werd pas in de 21ste eeuw gerealiseerd (maar daar later meer over). Dat de Santpoorters rustig bleven doorschaken in de vorige eeuw was overigens geen automatisme. Er moest moeite worden gedaan om voldoende leden naar de club te trekken, immers, er was concurrentie van het grotere Kijk Uit dat speelde in IJmuiden en in 1987 -toen SC Santpoort het 50 jarig jubileum vierde- verzuchtte toenmalig voorzitter Ouker de Jong dat het geen zekerheid was dat SC Santpoort nog een volgend jubileum zou gaan vieren gezien het teruglopende aantal leden. In al deze jaren werd op verschillende plaatsen gespeeld, o.a. in "De Spaarnberg" in Santpoort-Noord en in de zaal achter de Dorpskerk aan de Burgemeester Enschedélaan, maar de exacte data zijn niet meer terug te vinden. In de jaren '90 kwam er echter een belangrijke omme keer die tot de dag van vandaag veel invloed heeft op de 'gezondheid' van Schaakclub Santpoort. Na een discussie over het al dan niet instemmen met verhoging van de zaal- huur van de ruimte bij de Dorpskerk door het kerkbestuur werd besloten te gaan spelen in Velserbroek. Het Polder huis bood schaakclub Santpoort een nieuw onderkomen. Voorzitter Gerard Swier was als initiatiefnemer verant woordelijk voor de verhuizing. Niet alle leden konden zich hierin vinden. Een aantal spelers besloot te gaan spelen in IJmuiden, maar het merendeel van de leden stemde in met de verhuizing. In Velserbroek nam het ledental van de club snel toe nadat de jeugd de schaakclub wist te vinden. Na een simultaan van Jan Timman die, uitgenodigd door voorzitter Gerard Swier, een simultaan kwam geven (afb. 17, blz. 44) werden zo'n 20 jonge deelnemers lid van de schaakclub. SC Santpoort had in een klap een jeugdafdeling en dit had uiteindelijk grote gevolgen. Het bestuur van de schaakclub besloot tot het oprichten van een jeugdcommissie om het jeugdschaak in goede banen te leiden en al snel bleek dat jeugdspelers door goede begeleiding en training snel kunnen uitgroeien tot sterke schakers. SC Santpoort was vervolgens de eerste vereniging die in de NHSB competitie deelnam met een jeugdteam van sterke jeugdschakers van 10 tot 12 jaar. Door de florerende jeugdafdeling werden ook de seniorenteams steeds sterker, want het beleid van de schaakclub was er al snel op gericht om sterkere jeugd spelers snel door te laten groeien naar de seniorenteams. In 2012 vierde SC Santpoort dan ook een 75-jarig jubileum in zeer goede gezondheid! Het eerste team was al in 2009 gepromoveerd naar de KNSB -mede door de inbreng van de jeugdspelers- en ook de andere teams bereikten in de loop der jaren een steeds hoger niveau. Het ledenaan tal steeg naar ongeveer 80 leden. Ter gelegenheid van dit lustrum werd voor het eerst het inmiddels bekende Kroeglopertoernooi georganiseerd tijdens de Santpoortse feestweek. Dit sloeg zo aan dat aan een traditie gedacht mag gaan worden en in 2017 het zesde Kroeglopertoernooi in de eerste week van augustus van start zal gaan. Nu, in aanloop naar het 80-jarig bestaan in september 2017, is gebleken dat SC Santpoort een stabiele, gezonde schaakvereniging is. De club heeft ruim 80 leden, waar onder ruim 30 jeugdleden, en speelt met het 1e en 2e team in de KNSB competitie. De interne competitie wordt tradi tioneel gespeeld op dinsdagavond. Ondanks het feit dat gespeeld wordt in Velserbroek is SC Santpoort nog steeds SC Santpoort. Dat is een gegeven dat de leden koesteren en dat zal in de komende decennia zo blijven! Voorzitter Wim Gravemaker 19

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 21