Terrasvogels voetbal In 1940 bestaan er geen twijfels waar de fusieclub moet gaan spelen: op het terrein van Racing Club Brederode aan het einde van de Terrasweg. Er wordt meteen besloten uit te breiden met een tweede veld van kleineren afmetin gen". Het terrein is idyllisch gelegen, in een bosrijk deel. De Terrasweg is vernoemd naar het Terrasbos. Dat ligt, aldus jaren later de IJmuider Courant, "daar waar nu de Frans Netscherlaan, de Wulverderlaan en een deel van de Ter rasweg en de Burgemeester Enschedélaan zijn". Vlak naast het Mosterdzaadje aan de Kerkweg was een toegang tot het bos. Ook via de Middenduinerweg kon het bos worden bereikt. "daar stond een aardige boswachterswoning, bewoond door de oudjes Poot en Schoon". De kleedhuizen van Terrasvogels liggen in de beginjaren half verscholen in het bos. Een verslaggever van de Haarlemsche Courant is danig onder de indruk: "Hun terrein ligt fraai temidden van het Santpoortsche natuurschoon, een lust voor het oog, zoodat men er alleen daarvoor reeds graag zou vertoeven". Zie afb. 4, blz. 39. In 1963, na vele omzwervingen, betrekt Terrasvogels eindelijk het terrein waar het nu, in 2017, nog altijd speelt, het sportpark De Elta, achter het Van den Bergh van Ey- singaplantsoen (de laatste twee flats van de vijf die er nu staan moesten toen nog gebouwd worden). Een honkbalafdeling was in 1954 opgericht en een softbalafdeling in 1958. De voetbal-, honkbal- en softbalaf- delingen zijn in de loop der jaren steeds verder verzelf standigd, waarbij uiteindelijk een overkoepelend bestuur overbleef met drie zelfstandig opererende afdelingen met eigen besturen. Eind 2016, begin 2017 wordt de meer waarde van het overkoepelend bestuur niet meer gezien en er zijn besprekingen gaande om dit op te heffen en een zelfstandige voetbalclub en honkbal/softbalclub over te houden. De ontvlechting is nog niet zo gemakkelijk vanwege de onderlinge financiële verplichtingen en hoe de lasten van de verenigingen t.o.v. bijvoorbeeld de gemeen te Velsen (terreinhuur) verdeeld zullen worden. De hoop is dat e.e.a. in de loop van 2017 geregeld zal zijn. Wat wel vanaf april 1940 voor alle afdelingen hetzelfde is en waarschijnlijk ook voorlopig wel zal blijven, zijn de clubkleuren: "Het heerlijk blauw en wit", een strofe uit het in de jaren veertig gecomponeerde clublied. Bronnen: Het 50-jarig jubileumboek 1940-1990 en de jubileum krant ter ere van het 75-jarig bestaan in 2015, beide geschreven en geredigeerd door Paul Onkenhout (lid sinds 1978). Gesprekken met leden en bestuursleden. Opgericht op 17april 1940, als Sportvereniging Ter rasvogels, die echter alleen voetbal speelde, totdat in 1954 een honkbalafdeling werd gestart. Terrasvogels begon in 1940 op een voetbalveld aan de Terrasweg in Santpoort-Noord en speelt in 2017op sportpark De Elta, in Santpoort-Zuid. Heden zijn er 374 voetballeden, die spelen in 24 teams. Er zijn 2 voetbalvelden. De eerste 14 jaar is Sportvereniging Terrasvogels, opgericht op 17 april 1940, gelijk aan Terrasvogels voetbal. Het prille begin is beschreven onder het hoofdstukje "Sportvereni ging Terrasvogels". TERRASVOGêXs De voetballers kennen in de oorlog een moeizame start. Terwijl er aan de Nederlandsche Voetbal Bond (de Duitsers ver boden de K van Koninklijke) 156 spelersnamen waren doorgegeven, bleken er maar twee seniorteams en één juniorenteam in het veld gebracht te kunnen worden. En op 18 november 1940 legde de Duitse Wehrmacht beslag op de terreinen en kleedhuizen. Er wordt later zelfs af en 21 f I ANNO 17 APRIL 1940

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 23