Sintelbaan Suomi op ParkGroeneveen met de gemeente Velsen. Secretaris Margriet Prins stuurt een aantal pittige brieven naar het college van B&W en gemeentebestuur om een eigen accommodatie te krijgen. Er zijn volgens de gemeente planologische problemen en gedoe met de bestemmingsplannen. Al bijna twintig jaar houdt de gemeente de atletiekvereniging aan het lijntje. Prins stuurt ook brieven naar het Rijk met betrekking tot de Rijksbijdrage. Dan blijkt dat de gemeente andere rekenmethoden toepast dan het Rijk. De gemeente plaatst uiteindelijk de atletiekbegroting op de meerjarenbegroting 1978-1982. Als er een tweede sporthal gebouwd wordt, mag Suomi daar gebruik van maken. De vereniging vindt het vreemd dat een veldsport de hal mag gebruiken, maar Suomi wil graag voor de jeugd indooratletiek mogelijk maken. Ach teraf blijkt in de hal toch geen ruimte voor de vereniging. Om concurrentie tussen atletiekverenigingen van Haarlem en Beverwijk het hoofd te bieden, houdt het bestuur van Suomi vast aan een veldaccommodatie en oppert een aan tal locaties: bij de Vinkenbaan, Kweekensteinsweg of Kerk- pad in Santpoort of aan de Heerenduinweg in IJmuiden en dat allemaal eventueel samen met de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding, vakvereniging voor docenten en leerkrachten in de lichamelijk opvoed ing), afdeling IJmond. Dat gaat allemaal niet door. Suomi moet uiteindelijk de door de gemeente Velsen voorgestel de locatie Hofgeest accepteren. Dat die baan eventueel ook beschikbaar is voor de politie vindt Suomi best. Suomi komt vervolgens met een begroting voor de accom modatie: tussen 500.000-1.500.000 gulden, 'afhankelijk van wat je wilt.' Het bestuur schrijft aan de gemeente dat Suomi veel in zelfwerkzaamheid kan doen. 'Laat ons op uw ranglijst niet zakken'! smeekt het bestuur. Kerkpad Uiteindelijk komt het allemaal goed. In maart 1987 gaat de eerste spade de grond in op het beschikbaar gekomen terrein aan het Kerkpad in Santpoort, waar Sportpark Groeneveen zal komen. Atletiekvereniging Suomi, Tennis vereniging LTC Brederode (eind 2016 omgedoopt in LTC Groeneveen) en de handboogclub VZOS (Vooruitgang Zij Ons Streven) krijgen daar hun eigen onderkomen. De gemeente verlegt daarvoor het tracé van het Kerkpad enigszins. Waar anno 2017 het Kerkpad vanaf de Santpoor- tse Dreef een bocht richting Hagelingerweg maakt, ging de bocht daarvoor naar links, om een bosje met grasveld heen, en dan pas richting Hagelingerweg. Een deel van het bosje staat er nog. Het echtpaar Van der Leest uit Haar lem-Noord ziet die ingreep met lede ogen aan. Zij wonen op een bovenwoning en 'kamperen' vrijwel ieder 's-zomers weekeinde op dat stukje gras aan het Kerkpad. Hun Re nault 16 gebruiken ze als 'tent', waarin ook hun proviand ligt en aan de achterkant een speaker van de autoradio is bevestigd voor wat achtergrondmuziek. Op het gras staan hun tafeltje met stoeltjes en parasol. Waar zij uiteindelijk een nieuwe stek vinden, is onbekend. Hoe dan ook, Suomi gaat aan de slag. Weer bouwen de leden een sintelbaan en een flinke accommodatie. De feestelijke opening is op 2 oktober 1987. Een kwart eeuw later is de eerste behuizing aan vervanging toe. Opnieuw gaan de leden aan de slag om zoveel mogelijk zelf te doen. Sponsors worden gezocht, acties gehouden en het Coöperatiefonds van de Rabobank IJmond stelt een fors bedrag in het vooruitzicht. Op 3 september 2016, 75 jaar na de oprichting, opent Suomi haar geheel vernieuwde clubhuis. Suomi ervaart zoals zoveel andere Santpoortse verenigin gen, de druk van de veranderende maatschappelijke om standigheden. Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te krijgen voor allerlei taken die binnen een actieve vereni ging gedaan moeten worden, en dan heb je het bijvoor beeld over de invulling van bardiensten, onderhoudstaken aan de accommodatie en bestuurszaken. John van Vliet 25

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 27