Biljartvereniging "Krijt op Tijd" is op 13 december 2016 na 26 jaar actief commissielid en bestuurslid te zijn geweest, waarvan 8 jaar als voorzitter, afgetreden en er is nog geen nieuwe gevonden. Gelukkig is het bestuur wel aangevuld met nieuw bloed, maar het is nog niet voltallig: ze zoeken verder. Nu, in 2017 heeft Suomi 378 leden (een m/v mix van 60/40), waarvan 111 jeugdleden. Zo'n jeugdlid ziet u in actie op blz. 41, afb. 9. Jubileumeditie van "De Sintelbaan" voor het 75-jarig bestaan, jaargang 72, sept.2016, nummer 02. Hierin o.a. een chronologisch overzicht van de geschiedenis van Suomi, vanaf 3 jaar vóór de oprichting tot heden, door Guus Hartendorf. Met toestemming van het bestuur van Suomi is hier ruimhartig uit geciteerd. "Krijt op Tijd" bestaat 72 jaar. De speellocatie is al die 72 jaar dezelfde: nu "Brasserie De Wildeman", vroeger Café Zomerlust. Er zijn 12 spelende leden. Krijt op Tijd, een biljartvereniging die is opgericht op 9 sep tember 1945, is de oudste biljartvereniging van Santpoort in de gemeente Velsen. Helaas is over de eerste 30 jaar na de oprichting niet veel te vinden over oud-leden, daar de archivering die wij nu in handen hebben pas plaats vindt vanaf 1975. Hierin zie je dat heel veel Santpoorters lid zijn geweest van onze vereniging. Bekende namen, zoals Bourgonje, Van der Plas, Schoone, Alkemade, Heeremans, Bonarius, Dekker, Groot, Van der Lugt, Zonneveld en Nol, en zo kunnen er nog velen genoemd worden. Excuses voor de niet genoemde. Uit de vele jaarverslagen blijkt dat de leden na alle com petitiewedstrijden er ook van hielden er met z'n allen op uit te gaan. Vaak was dat naar De Zoete Inval, waar tevens werd gebowld en lekker gegeten en gedronken. Dit was dan de afsluiting van het seizoen en dan kon het nieuwe weer beginnen. Ook blijkt dat er een periode is geweest dat het moeilijk was weer nieuwe leden te krijgen na vertrek of verhuizing van bestaande leden. Wat vandaag de dag ook vaak het geval is, daar jongeren biljarten meestal als sport voor ouderen zien: zij zien meer in snooker of pool biljart. Zo zijn er ook wisselingen van eigenaren in ons onder komen op de hoek van de Hoofdstraat en de Hagelinger- weg. Toentertijd heette het Café Zomerlust, met de heer Böhm als uitbater. Hierna volgden de heren D. van der Lugt, D. Groot, G. Zonneveld en D. Langelaan, en de hui dige eigenaar de heer A. Hermans. Nadat de heer Zonneveld Café Zomerlust had verkocht aan de heer Langelaan, werd het café verbouwd en tevens verandert dan de naam in "De Wildeman". De huidige naam is "Café-Brasserie De Wildeman". In dit café-brasserie hebben wij elke dinsdagavond onze wedstrijden. Wij hebben momenteel 12 spelende leden, waardoor er op deze avond 6 partijen worden gespeeld over 30 beurten. Iedere speler heeft zijn eigen gemiddel de, dat berekend wordt door 30 beurten te delen met wat er gemaakt is in één partij, dit is dan voor ons zijn start gemiddelde, ook wel moyenne genaamd, dat na een totale competitie weer kan worden aangepast naar boven of naar beneden. Tevens hebben wij ook twee niet-spelende, maar wel contributie betalende leden. Helaas is een niet spelend lid ons ontvallen, Arie Berg huis, hij was voor onze club een zeer fijne meelevende en hartelijke man. Uiteraard is ook Toon van Vuuren in onze gedachten als het langst spelend lid van onze vereniging. Wij spelen in een seizoen de Wintercompetitie, daarna om de "Wildemantrofee" en als laatste om de "Don Leo Cup". 26

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 28