organiseren van toernooien. Penningmeester was Dick Potharst. Andere namen uit die tijd zijn: Han Burgersdijk, Jan van Randtwijck en Chris Gordijn. In de zeventiger jaren was de vereniging redelijk stabiel met ca. 300 leden. Signalen om een eigen park te beheren werden langzaam maar zeker duidelijker. De tachtiger jaren werden gekenmerkt door dat streven naar een eigen park en het verhogen van het competitie- peil. Financieel was de armslag in die jaren echter beperkt. In 1987 werd sportpark Groeneveen betrokken door de LTC Brederode (afb. 6, blz. 40). De drijvende krachten ach ter het ontstaan van en de overstap naar dit park waren voorzitter Piet van den Bosch, Rienk de Jong, Henk van der Voort, Jan van Randtwijk en Jaap Mes. In de loop der jaren is de bestuursvorm aan verschillen de veranderingen onderhevig geweest. Het blijkt dat in de huidige tijd (2017), waarin een te hoge belasting van de vrije tijd van bestuurders niet haalbaar meer is, een co-voorzitterschap en een co-secretariaat de oploss ing vormen. Enerzijds is vrijwilligerswerk voor de club onontbeerlijk -zo is de club ook groot geworden en tot nu toe gebleven-, anderzijds wordt het ook door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers in te kunnen zetten. Het wordt steeds lastiger om bijvoorbeeld de bardiensten voor een heel seizoen ingevuld te krijgen. Daarom is in 2013 een verplichte verenigingsdienst ingesteld. Uitzondering op het vrijwilligerswerk is groundsman Vincent Bartels, die in 1996 Dik Mak opvolgde, die op zijn beurt vanaf de opening van het park Groeneveen de groundsman was. Vincent is in loondienst. Qua tennisprestaties ging en gaat het de LTC Brederode eigenlijk altijd wel tamelijk voor de wind. In de beginjaren van de vereniging werd het spelpeil verhoogd door een aantal leden dat uit Nederlands-Indië kwam. Begon het vlaggenschip van de club (mix 1) in 1946 in de 4e klasse, gestaag werd de weg omhoog gevonden. Dat resulteerde uiteindelijk in 1955 in promotie naar de overgangsklasse A. Door de jaren is menig kampioenschap behaald, maar er was natuurlijk ook weleens sprake van degradatie. De laatste jaren hebben de topteams flink gepresteerd: het eerste herenteam is naar de hoofdklasse gepromoveerd en het eerste mixteam speelt nu in de 3e klasse. De club heeft twee Nederlandse jeugdkampioenen voortgebracht, Nick Vinken in 1999 en Joris Bodin in 2013. Het ledental van de vereniging is in de afgelopen zeven tig jaren vrij wisselend geweest. Er werd begonnen met 20 leden en vervolgens is het aantal leden gezakt naar 5, gestegen naar 150, en in de jaren '70 tot 300. In 1982 was het ledental weer gezakt naar 160 (een rampjaar!), maar het eerste jaar na het betrekken van tennispark Groeneveen in 1988 waren er weer 800 leden en in 2007 De eerste leden van LTC Brederode, enkele jaren na de oprichting in 1946 28

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 30