ider was de heer Zoontjes. Er werd toen gespeeld in een bovenzaaltje van café Flora aan de Zeeweg (het huidige, in 2016 helaas door brand verwoeste La Belle). In 1946 had De Jump zo'n 65 leden. Wat ledental betreft heeft de club altijd zijn ups en zijn downs gekend. In 1950 zegden 19 leden hun lidmaatschap op om hun eigen vereniging te beginnen, want De Jump bakte er maar weinig van", was het argument. Die nieuwe vereniging werd twee jaar later alweer opgedoekt. De Jump ging door, zij het soms moeizaam. In 1953 telde de club een schamele 20 leden. Een dieptepunt werd bereikt in 1969 toen De Jump slechts 12 leden had. Er werd in die tijd veelvuldig vergaderd en gediscussieerd. Algemene ledenvergaderingen duurden rustig een hele avond, waar naast koffie met gebak ook een sigaar of sigaret werd uitgedeeld (en voor de niet-rokers een reep chocola). De vergadering in 1957 werd door de notulist "een vereniging De Jump onwaardig" genoemd, vanwege heftige discussies. Een jaar later werd een buitengewone ledenvergadering gehouden omdat De Jump fl. 100,- boete moest betalen of anders zes maanden geschorst zou worden. In een viertallenwedstrijd bleek namelijk, dat iemand van het eerste team lid geweest van de NSB (toen 'politiek delinquent' genoemd). Er werd gestemd en men koos voor de schorsing. Een voorstel om meteen het lidmaatschap van de NBB op te zeggen haalde het niet. Het bondslidmaatschap kwam in die jaren overigens tijdens vergaderingen wel vaker aan de orde en heeft uiteindelijk zelfs een keer geleid tot een breuk met de NBB die maar liefst 17 jaar lang heeft geduurd. In 1986 werd De Jump opnieuw lid van de bond. Er waren, zeker in de begintijd, ook vele bestuursverga deringen. Of de club nu 12 of 60 leden telde, het bestuur vergaderde dat het een lieve lust was en ook waren er altijd voldoende kandidaat-bestuursleden te vinden. Het kon niet op in die tijd. Zo was er een vice-voorzitter, een tweede secretaris en een tweede penningmeester. Alleen in de periodes 1964-1965 en 2004-2006 draaide De Jump zonder voorzitter. En passant verhuisde de club regelmatig van de ene locatie naar de andere. Roerige tijden waren het soms die, wat locatiekeuze betreft, tot op de dag van vandaag lijken voort te duren. Naast café Flora werd er achtereenvolgens gespeeld in Hotel Kennemerhof, het Cultureel Centrum, Hotel Royal, café Kraak, de Poort van Velsen, 't Patronaat (voor de goede orde: die in IJmuiden, waar nu het Fidelishof is) en daarna weer terug naar het Cultureel Centrum. Vervolgens verhuisden we naar café Griffioen, toen naar De Abeel, waarna we onze intrek namen in het Pannenkoekenhuis in Velsen-Zuid om ver volgens te verkassen naar het Jan Ligthart gebouw. Na nog een aantal jaren zalencentrum Velserduin als thuisbasis te hebben gehad, keerden we weer terug naar het Jan Ligt hart gebouw aan de Eksterlaan. Gemeentelijke plannen om de voormalige school om te bouwen tot woningen, noodzaakten ons om nauwelijks anderhalf jaar later weer elders onderdak te zoeken. Na zes maanden in het Wijkge- bouw De Rank in IJmuiden West gespeeld te hebben, heeft de club thans haar onderkomen in recreatiezaal 'Velser- hooft' in Santpoort-Noord. Voor de liefhebber van anekdotes uit het bridge- verleden Slauenburg's ISA Bob Slavenburg had een hekel aan de gebroeders Oudshoorn. Toen hij met Polak eens tegen hen speelde, vroeg Leo Oudshoorn aan Polak: 'Hoe sterk is jullie ISA opening?'. Zegt Slavenburg: 'We openen geen ISA.' Oudshoorn zegt: 'ja maar voor het geval dat....'. 'Niet zeuren', zegt Slavenburg. 'We openen geen ISA.' Ze beginnen en meteen opent Slavenburg ISA. Een ra zende Oudshoorn tegen Polak: 'Hoeveelpunten is dat?' 'Geen idee', zegt die. Wedstrijdleiding erbij: 'Meneer Polak, u moet zeggen hoe sterk dit bod is.' 'Ikheb nog steeds geen idee, maar zullen we het eens aan meneer Slavenburg vragen?" Bob Slavenburg (r) met Hans Kreijns, wereldkampioenen "paren" in I966 30

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 32