van de toenmalige speeltuinvereniging aan de Wüstelaan te Santpoort. Dit gebouw bestaat niet meer. Het bevond zich op een steenworp afstand van de huidige locatie. Omstreeks 1959 werden de judo activiteiten verplaatst naar een zaal aan de Dinkgrevelaan in Santpoort. Twee jaar later werd in Santpoort een hooizolder aan de Wüstelaan betrokken. Hieraan moesten allerlei werkzaam heden verricht worden. Het was voor de leden een barre tijd. Door onvoldoende isolatie gebeurde het wel eens dat sneeuw op de matten en in de kleedkamer lag. De matten waren van biezen materiaal. De wanden waren aanvanke lijk van plastic en later van hardboard. Het gebeurde wel eens, dat door een worp, die binnen werd ingezet, een judoka door het hardboard heen buiten de dojo(5) terecht kwam. Destijds beschikte Dschen Dui behalve over een goed herenteam, over een sterk dames team, dat bij vriendschappelijke uit- en thuiswedstrijden onverslaanbaar bleek te zijn. Het judo bleef op een kwalitatief hoog niveau staan en Dschen Dui wist menige overwinning te boeken. In deze periode wist Henk Schram NAJA-kampioen te worden. Na veel onderhandelen met de gemeente Velsen door het toenmalige bestuur werd bereikt, dat Dschen Dui voor het bouwen van een dojo een locatie kreeg toegewezen nabij het Van den Bergh van Eysingaplantsoen te Sant poort-Zuid. De gemeente Velsen stelde de voorwaarde, dat de judo beoefenaars zelf de dojo bouwden. Daarbij leverde de gemeente Velsen de materialen. Het noodlot sloeg toe bij het plaatsen van de achterwand, die de stabiliteit moest geven: het gebouw sloeg om. Gelukkig gebeurden er geen ongelukken. Nadien is onder leiding van een opzichter van de gemeente het houten gebouw door de leden geplaatst en afgewerkt. Met een dojo van 16 m2 moesten de 120 leden genoegen nemen. De kleedgelegenheid noch de douchegelegenheid bleken geheel te voldoen. Desondanks begon met het betrekken van deze accommodatie een tijdperk van vele veranderingen voor Dschen Dui. Omstreeks 1973 werd Jiu Jitsu bij Dschen Dui geïntro duceerd door Luc Lazet, die toen judoïnstructie gaf. Tot dusverre was judo de enige budoactiviteit die bij Dschen Dui beoefend kon worden. Na de invoering van het nieuwe verenigingsrecht in 1976, werden de statuten in overeenstemming daarmee aangepast en opgenomen in een notariële akte. Van deze gelegenheid maakte de Algemene Vergadering van Dschen Dui gebruik om de doelstelling van de vereniging te verruimen, zodat het aantal takken van sport uitgebreid kon worden. Vanaf dat moment heette de vereniging niet langer de Santpoortse Amateur Judovereniging Dschen Dui, maar Santpoortse Sportvereniging Dschen Dui. Spoedig na het betrekken van de dojo aan het Van den Bergh van Eysingaplantsoen bleek, dat deze niet meer voldeed aan de eisen van de tijd. Dschen Dui klopte bij de gemeente Velsen aan voor een nieuwe locatie. De door de gemeente Velsen aangewezen locaties voldeden niet. Uiteindelijk kreeg Dschen Dui, na zéér lange tijd, in 1985, ruimte in het voormalige badhuis Spaarnberg (dat daarvoor in gebruik was geweest bij een bewaarschool en daarna ook door de gemeentesecretarie van Velsen en de bibliotheek) als nieuwe huisvesting door de gemeente Velsen toegewezen. Deze accommodatie moest zodanig gerenoveerd worden, dat deze kon dienen voor de nieuwe bestemming als dojo. De vloer- en wand afwerking moest door de leden zelf worden verricht. Vakbekwame verenigingsleden werkten in hun vrije uren de wanden af met duurzame wandbe- dekking. Op de deels granieten vloer kwam bekleding. Door de zelfwerkzaamheid van de leden werd op arbeids loon bespaard. De materiaalaanschaf liep evenwel flink in de papieren; hiervoor werd geput uit een gemeentelijk potje van fl 1.800,00. De totale kosten bedroegen bijna fl 8.000, het tekort werd bijgepast uit een bouwreserve. Een wedstrijdruimte van 8x15m was een grote vooruit gang voor Dschen Dui, na 25 jaar bivakkeren in tijdelijke barakken. De ruimte, met een aangrenzende kantine, met een door een aantal leden zelf getimmerde bar, ontstond door verwijdering van een niet dragende tussenwand. Een afscheiding met veel glas kwam daarvoor in de plaats. Gezien de toereikend geworden ruimte kon Dschen Dui Karate (thans Wadokai(6)), Taekwondo en Koreaans Karate, als ook bodyforming aan de reeds eerder bestaande activi teiten toevoegen. Hoewel de kern (Judo/Jiu Jitsu/Karate/Pencak Silat) altijd aanwezig bleef, zijn er in de daarop volgende jaren diverse disciplines bijgekomen en sommige gestopt. Soms door te 35 (5) Dojo: zaal, waarin (Japanse) vechtsporten worden beoefend. Er ligt een speciale mat om vallen en valbreken veiliger te maken (6) Wadokai: een combinatie van karate en jiu jitsu

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 37