weinig animo en soms door het ontbreken van een leraar. Taekwondo, Koreaans Karate, Boksen, Bodyforming en Aiki Jutsu/Aikido worden heden, in 2017, niet meer onder wezen binnen Dschen Dui. Sportieve hoogtepunten Vanaf die tijd (1985) beleefde Dschen Dui vele hoogtepunten. Prominente judoka's verzorgden gast- trainingen. Zo werden geregeld trainingen verzorgd door Tokio Hirano (7e Dan), G. Schutte (7e Dan), Namic Lekin (4e Dan) en trainer van het Israëlische judoteam, Victor Pauletta en Willem Giesberts. Dschen Dui behaalde bij judowedstrijden veel prijzen. In die periode is het veel voorgekomen dat het judoteam van Dschen Dui op bijna alle te winnen bekers in het district Noord Holland beslag wist te leggen. Bij de nationale kampioenschappen moest Dschen Dui haar meerdere erkennen in de toenmalige landskampio ene Sportschool Boersma. Tijdens de Sportweek Velsen nodigde Dschen Dui judoteams, zoals Kenamju uit Haarlem uit. Voor deze gelegenheid kwam Dschen Dui met een sterke tienmans formatie uit. Deze formatie boekte een groot succes tijdens de wedstrijden. Dschen Dui wist een eclatante overwinning te boeken op Kenamju. Tijdens deze wedstrijden blesseerde Arie de Groot van Dschen Dui de regerend Europees kampioen Ton Kor- delaar dermate, dat deze met een brancard naar het zie kenhuis gebracht moest worden. Z'n kwetsuren genazen gelukkig voorspoedig. Behalve successen bij de teams, werden door de indi viduele Dschen Dui leden ook aansprekende prestaties behaald. Het Dschen Dui lid Henk Koning wist jaren lang ongeslagen Nederlands studentenjudokampioen te blijven. Arie de Groot bereikte bij de Noord-Hollandse judokampi oenschappen in de zwaargewichtklasse een 2e plaats. Het 50-jarig jubileum op 1 oktober 2016, en de ontwikkelingen daarna We hebben met alle middelen getracht zoveel mogelijk (oud)leden te bereiken om het jubileumfeest mee te vie ren; en een feest was het. Met een schitterende live band, een prachtige fotocollage en een enthousiaste opkomst, duurde het tot ver in de kleine uurtjes. Menigeen genoot van de vele anekdotes en verhalen van hoe het vroeger was. Dit werd nog onderstreept door een symbolische proost 'met bubbels' om 24:00 uur, de start van de vol gende 50 jaar. Dit feest was ook het moment om onze leraar Jiu Jitsu en ex-voorzitter ex-judoleraar ex-redactielid Luc Lazet voor zijn jarenlange inzet en toewijding te eren met het erelid maatschap. Luc is ons 3e erelid, naast de reeds overleden oprichter van Dschen Dui Peter Gecks en de heer Otto Boots sr. De dochter en kleindochter van Peter Gecks en ons andere erelid Otto Boots sr. waren aanwezig bij de uitreiking van de oorkonde aan Luc.. September 2006 bracht onze karateleraar Hugo Nibte zijn jeugdkarategroep naar Dschen Dui, welke lessen op de zaterdagochtend plaatshebben. Inmiddels is dit doorge groeid tot een goed lopende discipline en een welkome uitbreiding van de jeugdsporten van onze vereniging. In maart 2007 is Tai-Chi gestart bij Dschen Dui, wat na geslaagde kennismakingslessen een goede aanwinst bleek. Je vindt hier ook nogal eens familieleden van sporters in andere disciplines en dat is prima voor het 'familie'-gevoel. In een vereniging waar zoveel gesport wordt, is slijtage geen onbekend begrip. Vooral onze sportmat, waar vele jaren gebruik van gemaakt is, was aan vernieuwing toe. Sinds april 2009 hebben we een nieuwe mat van een perfecte kwaliteit liggen, waar we weer jaren mee vooruit kunnen. Niet in het laatst dankzij de gemeente Velsen die, in reactie op het verzoek daartoe, een substantieel deel van de kosten op zich heeft genomen. In 2010 hebben we onze ontvangstruimte verbouwd en in 2012 onze kleedruimtes. Met wederom een financiële bijdrage van de gemeente, onze goed gevulde verbou wingsreserve en de medewerking van een groep door tastende vrijwilligers, hebben we een werkelijk prachtige sportlocatie gecreëerd. We schrijven nu begin 2017. Inmiddels hebben we Yoga, Jin Fu(7) en jeugdjiujitsu aan ons aanbod toegevoegd en een satellietlocatie in IJmuiden opgestart. De toekomst zal moeten uitwijzen of het blijvertjes zijn.... maar dat zal altijd zo zijn in een dynamische sportverenig ing als Dschen Dui is. Voorzitter Paul van Grieken Foto aangeleverd door Dschen Dui 36 (7) Jin Fu: intensieve trainingsvorm ter bevordering van de lichamelijke conditie en flexibiliteit

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 38