Voorwoord Geachte lezers, Met veel plezier presenteren wij u de dertigste editie van De Zandpoort. U ontvangt deze uitgave vroeg in het jaar, omdat er in het najaar nog een tweede uitgave zal verschijnen. Dit eerste nummer in 2017 is geheel gewijd aan de historie van een groot aantal sportclubs in Santpoort, waarbij maar liefst 22 verenigingen de revue passeren. Verenigingen die eens bestonden, maar ter ziele zijn gegaan, hebben we helaas buiten beschouwing moeten laten, deze uitgave omvat zonder hen al 60 pagina's. Al langere tijd bestond bij de redactie het plan aandacht te besteden aan "de sport in Santpoort", maar de menskracht en de tijd ontbraken tot nu toe, tot ruim een jaar geleden Outger Baron is gestart met gesprekken met de diverse sport verenigingen in Santpoort. Op de vraag of zij wilden meewerken aan een Themanummer over sport kwamen overwe gend zeer enthousiaste reacties. Indrukwekkend is de inzet van de vele vrijwilligers, die hun club door dik en dun, in barre tijden en soms in grote onze kerheid decennia lang hebben gesteund en in stand gehouden. Hun bijdrage aan het sportplezier, de sociale cohesie en de gezondheid van vele Santpoorters was en is heel groot. Met deze verhalen komt dit helder in beeld. Dit themanummer kan dan ook als een monumentje voor alle sporters en hun vereniging worden gezien. Wij bieden u deze uitgave met veel genoegen aan en wensen u veel leesplezier. Het Bestuur van de Stichting Santpoort.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 4