Terrasvogels softbal Opgericht in juli 1958, als afdeling van de Sportvereni ging Terrasvogels. Heden ten dage spelend op sport park De Elta. Organisatorisch recent, in 2015, één geheel geworden met Terrasvogels honkbal. De softbal- dames van Terrasvogels zijn de meest succesvolle loot van de omnisportvereniging Terrasvogels geworden. De plannen om een softbalafdeling van de Sportvereni ging Terrasvogels op te richten waren er al eerder, maar op 16 juli 1958® kwam het er van. De oprichtingsvergadering door 8 aanwezige dames vond plaats in "De Weyman". Alle dames waren echtgenote van een honkballer of voetballer bij de vereniging; Lenie van der Werf was er bij, begonnen als werpster in 1958, en tot in 2012 -54 jaar la ter- actief voor de club als bedienster van het scorebord. De eerste voorzitster was Koos Pellemans, bijgestaan door de dames Van Embden, Goedhart en Rijke als respectie velijk secretaris, penningmeester en commissielid. Het valt overigens op in de annalen, dat dit waarschijnlijk het enige bestuur is geweest, dat tot vandaag de dag uit louter dames heeft bestaan. Na de oprichting moet de dames eerst maar eens wat basiskennis over softbal worden bijgebracht. Wil van Maanen -Rooswijk speelster en international- wordt daarvoor aangetrokken. Er wordt gespeeld op het sport park Schoonenberg, net als de vier jaar eerder opgerichte honkbalafdeling. In de winter wordt getraind in de gymzaal van de Adolf van Nassauschool, nu de Bosbeekschool. Veel speelsters worden gerekruteerd bij de Santpoortse turnvereniging TVS. In het eerste jaar dat competitie wordt gespeeld in de vierde klasse B, wordt het eerste negental gelijk kampioen en promoveert. Een 12-jarig meisje van het Velsense gym nasium Felisenum Mieke Wijnberg, blijkt een groot talent als werpster die voor geen tegenstander goed te bespelen valt. En de successen duren voort, in 1961 promotie naar de tweede klasse en in 1964 naar de eerste. In het jaar ervoor, 1963, wa ren de softbalsters verhuisd van sportpark Schoonenberg naar De Elta, gelijk met de voetballers van Terrasvo gels. Op De Elta speelden de dames in het rechtsveld van het honkbalveld (dat overigens niet de officiële afmetingen bezit, reden waarom het veld alleen door de jeugdafdelingen wordt gebruikt, en de honkballers van het eerste team pas in 1978 op de Elta zullen gaan spelen). Pas in 1983 bij het 25-jarig jubileum wordt een officieel soft- balveld in gebruik genomen, met alles er op en er aan: ver lichting, elektronisch scorebord, veldbesproeiïnstallatie, en een scorebox achter de thuisplaat (zie afb. 7, blz. 40). Ter gelegenheid hiervan organiseert Terrasvogels in dat jaar het toernooi om de Europa Cup I, die gewonnen wordt. En weer 26 jaar later, in 2009, komt er eindelijk een echte kantine achter de eerste honk dug-out. We grijpen nog even terug op de successen die er vanaf het prille begin zijn geweest, zoals hierboven vermeld. Daarna groeide het eerste damesteam uit tot één van de succesvolste teams in Nederland. Het werd vijftien keer landskampioen (1969, 1971, 1975, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1989, 1998 1999, 2000, 2007, 2013), won negen keer de Europa Cup I (1978, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, 1996) en vijf keer de Europa Cup II (1995, 2003, 2009, 2012 en 2013). Het spreekt bijna vanzelf dat hiervoor sterke speelsters en sponsoren nodig zijn. De speelsters wonen al lang niet meer uitsluitend in de gemeente Velsen, maar komen uit het hele land. Verder treden bijna ieder jaar buitenlandse speelsters aan die met veel creativiteit overal geworven worden. Meestal komen zij hier studeren, bijvoorbeeld uit Amerika/Canada of uit Australië, als het bij ons zomer is en daar in de winter de competitie stil ligt. De laatste paar jaar eindigden de dames altijd bij de eerste vier van Nederland, in 2016 nog als tweede. Veel speelsters komen uit voor 46 I tERRASVOGê^s I ANNO 17 APRIL 1940 (1) 2 bronnen, de inmiddels niet meer onderhouden website van ex-sponsor Hotel-Ambassador en de KNBSB vermelden als oprichtings datum 21 juli 1958. Wij hebben de vermelding van 16 juli 1958 uit het 50-jarig jubileumboek aangehouden. Een nieuwe website is in de maak.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 48