/Svl Paarden Sport Vereniging Duin en Kruidberg SP°rt Kru^ langzamerhand de ABC weer terug, maar nu, in 2017, als A-, B- en C-groep; allen met hun eigen tempo en afstand. De C-groep loop niet meer hard maar wandelt (om een buikje kwijt te raken?). Dan zou de cirkel weer bijna rond zijn na een halve eeuw, met het verschil dat het nu gaat om mensen in beweging te houden, niet te krijgen. Maar vooral ook om de vriendschappen te onderhouden en de gezelligheid! Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 2016 is tijdens een spetterend feest in De Wildeman het jubileumboekje 'Duin en Kruidberglopers 1966-2016' gepresenteerd, en op het veldje in de duinen, waar de lopers elke zaterdagmor gen hun warming-up doen, is door Olga Commandeur een jubileumbankje onthuld. Zie ook afb. 8, blz. 41. Bron: Het jubileumboek 'Duin en Kruidberglopers 1966 2016'. Opgericht in 1977, dus nu 40-jarig bestaan. Altijd statutair verbonden geweest aan manege Kennemer- gaarde, in 2017 ongeveer200 leden. In een paardendorp als Santpoort kan een paardensport vereniging natuurlijk niet ontbreken. Al 40 jaar organi seert de Paarden Sport Vereniging Duin en Kruidberg wedstrijden op manege Kennemergaarde. Bovendien is de vereniging samen met de manege betrokken bij de orga nisatie van het Concours Hippique tijdens de Santpoortse Feestweek. De Paarden Sport Vereniging (PSV) Duin en Kruidberg is opgericht op 1 april 1977 door o.a. Noor Vermeer. Zij was de eerste voorzitter van de vereniging, die bij oprichting overigens 'Ruitersportvereniging Duin en Kruidberg' heette, en heeft ook jaren het eveneens in 1977 opgerichte clubblad Het Doorzittertje verzorgd. In de statuten wordt als doel van de vereniging genoemd 'het bevorderen van paardensport in de meest uitgebreide zin'. Het belangrijk ste middel om dit doel te bereiken is 'het organiseren van wedstrijden op manege Kennemergaarde'. De statuten zijn in de loop der jaren een paar keer vernieuwd. In 1980, in 1995 en als laatste in 2007. Die laatste statutenwijziging was noodzakelijk als gevolg van a de oprichting in 2002 van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie. De KNHS ontstond uit een fusie van meerdere hippische organisaties en alle bij die fuserende organisaties aangesloten verenigingen moesten hun statuten mod elleren naar de richtlijnen van de KNHS. Tegelijk moest de naam worden veranderd van Ruitersportvereniging in "Paardensportvereniging". Officieel karakter De PSV Duin en Kruidberg is dus opgericht om wedstrijden te organiseren op manege Kennemergaarde. In het begin ging het om een paar onderlinge wedstrijden per jaar, later werden het meer wedstrijden met een officieel karakter. Zo worden nu de officiële F-dressuurproeven van de FNRS (Federatie van Nederlandse Ruiter Sportcentra) gereden en organiseert de PSV op de manege dressuurwedstrijden in het kader van de landelijke KNHS competitie. Het is echter niet alleen dressuur wat de klok slaat. De vereniging houdt ook een springcompetitie en eens per jaar is er een samengestelde wedstrijd, bestaande uit 48

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 50