een dressuurproef, een springparcours en een 'cross' over het ruiterpad van Park Kennemergaarde. Met Pasen wordt ieder jaar de Pas de Deux georganiseerd, waarbij twee ruiters -meestal prachtig verkleed- op muziek een gezamenlijke dressuurproef uitvoeren. Ook zijn er twee Mooie foto uit "de oude doos" carrouselwedstrijden per jaar, een voor de junioren en een voor de senioren. Bij carrouselrijden worden eveneens figuren op muziek gereden, maar dan door een groep van twaalf of zestien ruiters. De onderverdeling tussen junioren (tot 18 jaar) en senioren (vanaf 18 jaar) wordt alleen bij de dressuurwed- strijden toegepast, bij het springen is er een competitie voor alle leeftijden. Vroeger was er bij wedstrijden van de paardensportvereniging nog een derde categorie, de veteranen (vanaf 40 jaar), maar die is al enige tijd geleden afgeschaft. De leeftijdsopbouw van de PSV is stabiel, er is voortdurend instroom van jeugd. Vrijwilligerswerk Zoals bij veel verenigingen wordt het werk bij de PSV Duin en Kruidberg volledig gedaan door vrijwilligers. Het bestuur bestaat momenteel uit voorzitter Eric Mengerink, secretaris Sabine Zomerplaag, penningmeester Cindy Lensen en bestuursleden Els Groot en Mariska Blokdijk. Zij zijn niet de enige vrijwilligers die zich voor de vereniging inzetten. De wedstrijdsecretariaten worden bemand door eigen leden, die alle praktische zaken rondom de wed strijden regelen, zoals het maken van de startlijsten en het regelen van een jury. Dat laatste is niet altijd even makke lijk. Vroeger was het een kwestie van iemand uit de buurt vragen die zelf goed kon rijden, tegenwoordig moet een officiële jury de wedstrijd beoordelen. Verder zijn bij de wedstrijden nog ringmeesters nodig, die ervoor zorgen dat iedereen op tijd te paard zit en dat op het wedstrijdterrein alles ordentelijk verloopt. Afb. 10, blz. 41. De paardensportvereniging staat en valt dus met de inzet van vrijwilligers, er zijn geen betaalde krachten in dienst. Er is wel een hechte band met manege Kennemergaarde en de instructeurs van de manege, het organiseren van de wedstrijden gebeurt in onderlinge samenwerking. De vereniging heeft geen sponsors, alle activiteiten worden betaald uit de contributie van de ongeveer 200 leden en de startgelden voor de wedstrijden. Hiervan kunnen soms ook speciale activiteiten worden georganiseerd, zoals in het verleden een duinwandeling (voor de verandering te voet en niet te paard), een bezoek aan Jumping Amster dam en een spelletjesmiddag. Jubileum In 2017 bestaat de PSV Duin en Kruidberg 40 jaar. Het 25-jarig jubileum is in september 2002 groots gevierd, in juli van dit jaar zal er een festiviteit plaatsvinden ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. Over de precieze invulling hiervan wordt nog nagedacht. De vereniging gaat met haar tijd mee. Het Doorzittertje wordt tegenwoordig per e-mail verstuurd, er is een Face- book-pagina met aankondigingen, startlijsten en uitslagen en aan een website wordt gewerkt. Net als bij de meeste andere verenigingen is het vinden van 'nieuw bloed' wel een uitdaging. Maar de hoop en verwachting is dat de Paarden Sport Vereniging Duin en Kruidberg nog lang door zal gaan met het organiseren van wedstrijden op manege Kennemergaarde. Bron: Tekst en foto's aangeleverd door bestuurslid Mariska Blokdijk 49

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 51