Bridgevereniging Velsen Competitie wordt er momenteel door ons gespeeld in de spelvormen Libre en Kader, de laatste op landelijk niveau. Op de foto ziet u in actie een toen nog jeugdige Piet Rijnders, voorzitter, later erevoorzitter en zeer actief in de sport in Velsen -ook als voorzitter van VSV, de Velseroor- der Voetbal Vereniging-. Voor al die activiteiten werd hij in 2008, enkele jaren voor zijn overlijden, benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Nu zijn we bezig met een toekomstplan. Het belangrijkste doel: jeugd, jeugd, jeugd, en stop de vergrijzing! Bron: Een overzicht van feiten, gemaakt door het bestuur in 2016/2017 De Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan in 2007 Opgericht 1985 in IJmuiden, dus 32 jaar geleden. In 1986 al 73 leden. Speellocatie vanaf1994 Velserhooft in Santpoort-Noord. Heden meer dan 80 leden. Herfst 1984 startte de Bridgebond een bridgecursus op de televisie. Wie zich aanmeldde ontving een boek met speciale kaarten en mocht daarmee gedurende het winterhalfjaar een avond in de week komen bridgen onder leiding van een ervaren bridger. De laatste avond was 20 februari 1985. Onze begeleider stelde ons toen voor de keus: naar huis gaan of een vereniging oprichten. Onze groep bestond op dat mo ment uit slechts 25 personen. Toch werd besloten een vereniging op te richten, met als doel de uitoefening van het bridgespel in de meest uitgebreide zin des woord te bevorderen, alles in overeenstemming met de regels welke de Nederlandse Bridgebond en het district waartoe de vereniging behoort daarvoor vaststellen. De bestuurders van het eerste uur zijn de begeleider Cees Ex-uoorzitter Piet Rijnders fond, we hebben overal LED-verlichting en door het leggen van nylon lakens op het biljart is de grootste energieslur- per (biljartverwarming) met 2/3 teruggebracht. Onze vereniging heeft een mooi logo en men ziet er tijdens de competitiewedstrijden piekfijn uit: zwarte pantalon met bordeaurode gilet. Smit als voorzitter, en verder Kick Pronk, Nel Klein en Truus Schaap. De vereniging speelt vanaf de start in het gebouw De Planeet, waarvoor een huur van NLG 2.000 per jaar wordt betaald. De contributie bedraagt NLG 70 per jaar. Dertig jaar geleden waren het dames en heren die bridge speelden en die over het algemeen buiten de zaal weinig belangstelling voor elkaar hadden. Niet echt een goede basis voor een vereniging, maar hoe verander je dat? De weekberichten werden persoonlijker, overigens soms tot ongenoegen van de voorzitter die het woordgebruik van "Jantje en Pietje" minder gepast vond dan "dames en heren". Ook ontving een lid dat in het ziekenhuis lag een bloemetje met een door alle leden getekende kaart. Het werkte, men begon belangstelling voor elkaar te krijgen. Dat was niet het enige. De vereniging start naast de club competitie met de organisatie van een zomer- en winter- drive, en een huiskamer koffertjes competitie. Bridgevereniging Velsen was de eerste uit de regio die

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 53