Biljartclub "Het Terras" Opgericht 1 februari 1989, met 18 leden. Spelend in DorpshuisHet Terrasaan de Dinkgrevelaan vanaf het begin. Behalve natuurlijk in de tijd tussen brand en heropening 8 jaar later in 2015. In 2017zijn er 28 leden, en er wordt gespeeld op 2 biljarts. De kern van de vraag van Stichting Santpoort was, is het wel een echte vereniging met statuten? En jazeker is dat het geval, dat is in een notariële akte, op 1 februari 1989, vastgelegd. Als zijnde gevestigd te Santpoort, gemeente Velsen! En de biljartclub draagt de naam "Het Terras". Het doel van de vereniging is: ARTIKEL 2. "Het beoefenen en bevor deren van de biljartsport, in de ruimste zin". Nou, daar voldoet de club zeker aan. In een zeer goede sfeer, waarbij toch ook het win element van toepassing is, wordt het spelletje gespeeld. Ik zal proberen de geschiede nis, en start van de vereniging uiteen te zetten. In 1978 wordt door de gemeenteraad Velsen Het Centraal Orgaan Bejaardenbeleid Velsen opgericht. Wordt verder aangeduid als COB. Door de gemeente werd voorzien dat het aantal ouderen in de gemeente de komende jaren fors zal toenemen. Het COB gaat aan de slag met het vormen van wijkcommissies. Deze gaan dan inventariseren de behoefte in het meedoen, in het dagelijks gebeuren. Daar was dan wel een ruimte voor nodig waar bezigheden konden plaats vinden. Dat was toen niet anders dan heden ten dage, om een geschikte plek te vinden. Het Soligebouw, te ver van het centrum, het oude Badhuis in Santpoort-Zuid, te ver, geen bus, de Ijmond MTS en de bollenschuur van Piet Nijssen. Dit alles deed zich voor in het jaar 1981. Er gaat een brief naar de gemeente om uit te leggen dat er geen geschikte ruimte voorhanden is. Ook toen was er al geen geld bij de gemeente. 7 januari wordt de wijk commissie COB Santpoort-Noord opgericht. Hierin zaten vertegenwoordigers van ANBO, Dorpscommissie Sant poort-Noord, UVV, Velserhooft, en de heer Pieterse®. Het dorpscomité organiseert al koffieochtenden. Maar de wijkcommissie wil meer, en vooral een geschikte ruimte voor diverse bezigheden. Waar het in Santpoort-Noord aan ontbreekt is dus een ontmoetingsruimte voor ou deren. Afstoot door Piet Schoone (89) tijdens het laatst gehouden "Piet Schoone"-toernooi in 2007. Daarna brandde "Het Terras"af. (hij maakte de acquitstoot) Tussen al deze hectiek was er ook op de achtergrond en tussen de coulissen, één persoon, met één doel voor ogen. En wel de heer Piet Schoone. Er moest hoe dan ook gelegenheid komen om te biljarten. En het gebeurde, na 4 jaren stond er een nieuw biljart in Velserhooft. En zo, jawel, stond op 12 november 1986 mevrouw J.Smit-Bos, klaar met de keu voor de afstoot, en de heren keken toe. Achteraf gezien werd hier de kiel gelegd wat later ging heten biljartclub Het Terras. Toen, na een goed half jaar, juni 1987, kwam er een treurig bericht. Dat was dat De Haven gesloopt gaat worden, om luxe woningen te bouwen. Maar.... er zat ook een goed bericht tussen. De gemeente heeft plannen om de Finse school aan de Dinkgrevelaan als ontmoetingscentrum in te richten. Maar ook hier was toch het probleem de ruimte. Op 6 juli 1988 werd na een pittige vergadering aannemer Rolvink de opdracht gegeven te verbouwen. In het najaar 1988 werd de verbouwing ingezet. En dan, 6 december, wordt het gebouw opgeleverd. Ondertussen was er op initiatief van de heer Piet Schoone, November 1988, besloten een biljartclub op te richten. Uiteindelijk start de club met 18 54 (1) De heer Pieterse is een inwoner van Santpoort-Noord, niet verbond en aan een vereniging of instelling. Begin januari 1991, toen hij secretaris was van het COB, stapte hij samen met de voorzitter Mevr.J.Smit-Bos uit het bestuur, door ongenoegen binnen dat bestuur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 56