leden, in februari 1989. Maar de dorpscommissie, ook niet stil gezeten, wil de Finse school van naam veranderen. Beheercommissie met leden van Dorpscomité, ANBO, en wijkcommissie gaan het beheren. En uiteindelijk wordt de Finse school gewijzigd in Dorpshuis Het Terras. En wordt dan op 14 januari 1989 officieel in gebruik genomen. De toeloop van ouderen was groot en de ruimte toch weer beperkt. Op 1 februari 1989 kreeg zoals vermeld De Biljartclub Het Terras zijn officiële status, als vereniging. Er werd gespeeld op 1 biljart, dat bleek al snel te kort. In april 1992 wordt aan de heer Ton Dorreboom voorgelegd de be hoefte aan een tweede biljart. De reden, de groei van het aantal leden. Op 30 september kan de heer Dorreboom melden dat er ruimte gevonden is. Ruimten in School en Wereld kunnen gebruikt worden voor verschillende aktiviteiten uit Het Terras. Vrijwilligers gaan verbouwen in Het Terras, zodoende komt er plaats voor een tweede biljart. En nu is er een sfeervolle ambiance voor het biljart en terzijde een kaartje leggen. De heer Piet Schoone was nog niet tevreden. Hij wilde een toernooi organiseren voor alle ouderen in de gemeente Velsen. Het toernooi kreeg de naam "Piet Schoone"-toernooi. Een toernooi dat 4 weken in beslag nam en waar zo'n 120 biljarters!! aan deelnamen. Na 4 weken alle dagen de wedstrijden in goede banen ge leid te hebben, konden de heren Feijen en De Gelder gaan genieten van de vrije dagen. Het geheel werd afgesloten met een geweldige feestavond. Prijsuitreiking werd gedaan door wethouder van Beelen. En met dit prachtige toernooi stond de vereniging op de kaart. En was het elk jaar weer uitkijken in de gemeente Velsen naar het toernooi. Maar wederom moest er weer gezocht worden naar een geschikte ruimte, want na met veel plezier en sfeer genoten te hebben van het toch heel aparte maar knusse gebouw werden we opgeschrikt op 28 maart 2007 door een felle brand. Niets bleef er over, het was totaal verwoest. Maar toch, de heer Theo Heeremans, de toenmalige voorzitter van de biljartclub mocht enkele dagen later tussen het puin kijken. Tot zijn verbazing en mijn genoegen werd mijn keu in koffer teruggevonden. Het bleek dat mijn koffer brandveilig was. De keu was wel wat krom getrokken maar is nu mijn relikwie. Daar stonden we dan, wat nu? De MTS was leeg gekomen, i.v.m. sloop en bebouwen. In overleg met gemeente konden wij daar voorlopig gaan spelen. Na enkele jaren daar vertoeven, moesten wij toch het pand verlaten. Station Santpoort-Noord werd het nieuwe onderkomen. Maar er kwam weer licht aan de horizon. Op 4 maart 2014, 7 jaar na de brand, werd de eerste paal geslagen voor het nieuwe Terras. 18 augustus 2015 was dan de open dag van het nieuwe Dorpshuis Het Terras. Met 28 leden staan wij ons mannetje aan het biljart. Wij staan altijd klaar om nieuwe leden te verwelkomen. Het is echt zoals het ook was bedoeld, voor ons plezier, maar toch met wedstrijd tintje. Laat u niet afschrikken, van 15 t/m 100 caramboles is het niveau. Op maandag en woensdag wordt er gespeeld. En ons grote doel is nu nog om onze nestor Piet Schoone, het "Piet Schoone"-toernooi terug te geven. Dat moet dan weer met medewerking van Welzijn Velsen kunnen lukken. Dan is het weer compleet met waar het eens mee begon. Afb. 16, blz. 44. En nu hopen wij in alle rust te kunnen genieten van deze prachtige accommodatie. Ik hoop dat u het met plezier gelezen hebt. Het was een klein stukje cultuur, sport en welzijn, in deze prachtige omgeving. Cees Zwart, voorzitter BiljartclubHet Terras Het bestuur bestaat uit: C.N.M. Zwart voorzitter M.Schaaper penningmeester N. van Riesen secretaris B. Prins wedstrijdleider G. Poppe wedstrijdleider (reserve) G. Kimman bestuurslid 55

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 57