Bridgeclub "Het Terras" exploitatie op zich. In 2014 hebben we het bekende bridge-scorer-programma Bridge-It met computer, printer enz. aangeschaft, zoals die ook wordt gebruikt bij de bridgeclubs die bij de Ned. Bridge Bond zijn aangesloten. Opgericht in januari 1991, speelt in "Het Terrasaan de Dinkgrevelaan in Santpoort-Noord. 80 leden. Onze bridgeclub is opgericht omstreeks 15 januari 1991 en wel in "Het Terras" aan de Dinkgrevelaan in opdracht van de ANBO. Verantwoordelijk voor de oprichting waren Cor en Miep de Jong, Chris Hartendorp en Anneke van Moorten. Miep de Jong, "nestor" van het bridge in Santpoort. Zij was oprichtster van de bridgeclubs "Santpoort"en "Het Terras" en voorzitster van "Het Terras" en "De Santhaes" Vanaf het begin werd er iedere dinsdagmiddag gebridged in dit dorpshuis, tot de brand in dit gebouw in de nacht van woensdag 28 maart op donderdag 29 maart 2007 daaraan een einde maakte. Het gebouw werd totaal verwoest. De brand heeft een enorme impact gehad op de bezoekers van het dorpshuis gehad. De Rabo heeft de diverse verenigingen schadeloos gesteld voor de geleden schade. Het seizoen 2007 hebben wij kunnen afmaken in het zaal tje van de R.K. Kerk St. Engelmundus te Driehuis. Daarna hebben we 4Vi jaar bij de IJmond MTS aan de Roos en Beeklaan en vervolgens 2Vi jaar in de tot zaal verbouwde fietsenstalling van station Santpoort-Noord gespeeld tot 17 maart 2015. Het bestuur van Stichting Dorpshuis Het Terras stopte na 31 december 2013 met haar werkzaamheden en per 1 januari 2014 nam Stichting Welzijn Velsen het beheer en Begin januari 2014 werd begonnen met de bouw van het nieuwe dorpshuis op de oude vertrouwde plek aan de Dinkgrevelaan. Op dinsdag 24 maart 2015 vond na 8 jaar onze speelmiddag weer plaats in het dorpshuis "Het Terras". Even wennen... maar we zitten heerlijk. 25 jaar bridgen bij bridgeclub "Het Terras". Vele 60-plussers, inmiddels 80-plussers, uit Santpoort en omgeving, hebben de eerste stapjes in het bridgen gezet o.l.v. Miep de Jong. Maar niet alleen als lerares maar ook ja renlang als voorzitster was zij het gezicht van onze bridge club en we prijzen ons gelukkig dat ze nog steeds intensief bij ons speelt en ook nog in het bestuur zit. In het bestuur zitten verder Klaas Roelofsen (vz), Simon Voet (secr.), Cor Zoon (penn.) en Bert Spanjaard (brit-it). De club bestaat uit goed 80 leden. En we hebben natuurlijk ook dit jaar een lustrum niet zo maar voorbij laten gaan. Op dinsdag 26 april 2016 hebben wij in de bekende "De Zoete Inval" te Halfweg ons 25-jarig jubileum zeer geslaagd gevierd met een bridgedrive, borreluurtje, diner en dansen onder muzikale klanken. Op dinsdagmiddag 27 september 2016 heeft onze bridge club haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden, waarbij een lid zijn waardering uitsprak voor de goede voorberei ding en afronding. Daarna was het weer gezellig bridgen. Voorzitter Klaas Roelofsen 56

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 58