Het 'Huis te Velsen', clubhuis van de KGCC van 1910 -1927 overheidswege waarmee het voortbestaan van de 9-holes baan in gevaar zou komen: er moest een nieuwe weg doorheen of er werd een heel nieuwe stadsuitbreiding van Velsen gepland, plannen die overigens geen van beide ooit zijn doorgegaan. In 1925 kwam het hele zoekproces ineens in een stroomversnelling toen de familie van Jonkheer P.C. Quarles van Ufford -hij was een van de leden van het eerste uur en de familie bezat uitgestrekte duingebieden rond Zandvoort- bereid was de noodzakelijke gronden voor de aanleg van een 18 holes baan aan de club ter be schikking te stellen tegen een nominaal bedrag in erfpacht tot 2004. Ten tijde van de oprichting in 1910 was de contributie fl. 10,- per jaar. In 1926 waren er op Duin en Kruidberg te Santpoort ongeveer 200 leden en was de contributie fl. 40,- per jaar. In het laatste jaar dat er in Santpoort werd gespeeld, 1927, liep het ledental zelfs sterk op, naar 300. Heden is de contributie 1350,- per jaar en zijn er ca. 1350 leden, inclusief jeugdleden en buitenleden. Cees Twisk was gedurende de Santpoortse jaren caddie, en werd later in Zandvoort hoofd van de greenkeepers. Hij was gedurende ruim 50 jaar in dienst van de golfclub. In een apart hoofdstukje in deze "Zandpoort" staan zijn herinneringen opgetekend als caddie, een mooi verhaal met veel humor. Bron: Twee jubileumboeken die bij het 100-jarig bestaan door de KGCC zijn uitgegeven, en die een oud-be stuurslid van de KGCC ons ter inzage gaf. Foto's en het verhaal van Cees Twisk zijn met toestemming van de copyrighthouders en KGCC verkregen. Kolf in Santpoort In het artikel "Sportverenigingen in Santpoort" kunt u lezen over de Kennemer Golf &Country Club, die na haar oprichting in 1910 de eerste zeventien jaar van haar bestaan in Santpoort speelde, voordat zij naar Zand voort verhuisde. Een voorloper van de hedendaagse golfsport was het oude colf -gespeld met c-, gespeeld in de lage landen (Holland en Vlaanderen) en Schotland, al in de late mid deleeuwen (1300-1500). Colf werd op straat en in de natuur, ook op ijs, gespeeld. Het spel ging over langere afstanden, met houten stok ken en houten ballen. De ballen werden later leren ballen, gevuld met veren. Er zijn vele schilderijen uit vroeger 7

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 9