Het wegen van aardbeien op de veiling. Het bovenste gedeelte (met kettingen) is de weeginstallatie van de veiling. Het plateau met de sloffen aardbeien is het weegrek, eigendom van de tui nder. Het ledig gewicht was bij de veiling bekend. Foto: museum Kennemerland. tuinders moeten zien om te schakelen. In 1960 vindt de laatste aardbeienveiling op de Breestraat plaats. De veiling wordt verplaatst. Geen schilderachtig beeld meer van venters met handkarren, wachtend in de lommerrijke Breestraat, op het wegen en de veiling van hun vracht. In 1982 houdt het regionale Bureau van de Statistiek een meitelling. Er blijken geen aardbeien meer te zijn opgege ven. De tuinders blijken te zijn overgeschakeld op andere teelt of hebben hun grond verkocht aan de gemeente die daar in het kader van de woningbouw wel raad mee weet. Het aardbeientijdperk in Kennemerland heeft definitief zijn einde gevonden. Bronvermelding https://webcache.googleusercontent.com/search?- q=cache:RNtK3vnUsSQJ:https://nl.wikipedia.org/wiki/ Aardbei+&cd=9&hl=nl&ct=clnk&gl=nl 100 jaar veiling en tuinder 1887-1987, uitg. Provinciale Veilingorganisatie voor Noord-Holland, Beverwijk http://fragariaholland.nl/publicaties/belg_fruitrev_ aardbeinederland Beverwijkse veilingen, Meta Bison, eenmalige uitgave van Coöperatieve Tuinbouwveiling Beverwijk B.A., 1989-1990 http://webcache.googleusercontent.com/sear- ch?q=cache:AW4J6lcsMfwJ:www.hoogstraten.eu/ nl/+&cd=2&hl=nl&ct=clnk&gl=nl http://www.awn-beverwijk-heemskerk.nl/pdf/bi- jnamen.pdf Boeren, burgers, buitenlui, 75 jaar Boerenleenbank Driehuizen Velsen, Rabobank 'Santpoort', Jan J.E. van Baarsel, uitg. Coöperatieve Rabobank 'Santpoort' 8 t/J I

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 10