Ter veiling met eigen oogst Jos Diekstra Elke tuinder, zo ook de Santpoortse, wilde voor zijn landopbrengst natuurlijk een goede prijs hebben. Die opbrengst kon hij particulier proberen te verkopen "uit de tuin" of al ventend langs de deuren: een tijdrovende en vermoei ende bezigheid. Vrouwen droegen vaak een juk (evenaar) met manden, mannen droegen een zg. draagkriel (draagmand) op de rug. Maar hij kon zich ook aansluiten bij de veiling die op coöperatieve basis werkt. Als collectief sta je sterker! Het uitdragen van de coöperatieve ge dachte was dan ook een groot goed, daarnaast natuurlijk ledenwerving. Daarbij komt nog eens het gemak. De veiling biedt de mogelijkheid de producten aan te bieden aan een veelvoud van kopers. eigen gebruik zijn bestemd, door de vereniging te doen verkopen". In enkele gevallen werd onder voorwaarden ontheffing verleend. Eigenbelang Het veilinggebouw van de 'Roomsch-Katholieke Coöperatieve Tuindersvereeniging "Kennemer- land" W.A. aan de Breestraat, waar nu C&A is gevestigd. Tuinders stelden zich met hun waar op in de ventweg en gingen naar binnen door de deuren rechts van de klokkentoren met vlaggenmast. De luidklokkondigde het begin van de veiling aan. Nadat de keurmeester de waar had ingedeeld reden ze door naar de tribune met veilingklok waar de kopers een goed zicht op de groente hadden. Was de waar geveild dan reed men onder de veiling- klok door en kwam terecht op het Meerplein. Daar werd de handel afgeleverd aan de kopers. Het meeste ging per binnenvaartschip naar Amsterdam. In 1962 verhuist men naar nieuwbouw aan de Parallelweg. Foto: Noord-Hollands Archief. Het bestuur wordt gekozen door de leden. Hoe groter het bedrijf, hoe meer stemmen er mogen worden uitge bracht. Wie goed bestuurt wordt vaker herkozen. Wie zijn eigenbelang liet prevaleren, verspeelde het vertrouwen van de tuinders en die werd niet gauw teruggewonnen. Ook hier geldt het spreekwoord: Roddels komen te paard en vertrekken te voet. De leden hebben een veilplicht volgens art. 17 der statu ten. De leden zijn, behoudens het bepaalde in art. 16 lid 3, verplicht "alle geteelde fruit, groenten en overige daaraan verwante land- en tuinbouwproducten, alsmede cham pignons, overige paddenstoelen en vroege consumptie aardappelen voor zover bedoelde producten niet voor Veiling Kennemerland In maart 1906 wordt de Coöperatieve Tuindersvereniging Kennemerland W.A., in de volksmond "Veiling Kennemer land" opgericht en deze vestigt zich aan de Breestraat. De vereniging richt zich aanvankelijk op koop, verkoop en verzending van vnl. aardbeien, maar veilt nog niet. Zij stelt zich ten doel een efficiënte afzet van de door leden aangevoerde producten te bevorderen, het coördineren van de aardbeienexport en het organiseren van straatvei lingen. Grote hoeveelheden aardbeien worden naar Duits land geëxporteerd. In 1909 zouden 600 wagons aardbeien richting Duitsland gaan. Ook Velsen/Santpoort heeft een tijdlang een eigen veiling. Zie daarvoor pag. 84. 9

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 11