Het veilen van tuinbouwproducten op de veiling Kennemerland. Foto: Noord-Hollands Archief. Beverwijk bezit een kleine haven die strategisch gunstig, vlakbij het centrum ligt: De Meer. Begrijpelijkerwijs tracht men gebouwen te huren of te kopen die aan of vlakbij deze haven gelegen zijn. Die vindt men uiteindelijk in 1915: de pastorie van ds. J.D. van Calcar, gelegen aan de Meerstraat. In 1916 besluit men uiteindelijk daadwerkelijk tot veilen van groente en fruit over te gaan. Risico's worden verdeeld over de leden. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording aan de leden af. Afmijnen Eerder was al de zgn. veilingklok geïntroduceerd. In plaats van het mondelinge afmijnen, versprong er op het bord een wijzer die de koper door een druk op de knop tot stil stand kon brengen. Het nummer van degene die gedrukt had werd tegelijkertijd zichtbaar. Studieclubs De tuinders zitten qua ontwikkeling niet stil. Aangezien zij behoefte hebben aan een inkomen door het hele jaar en niet enkel afhankelijk willen zijn van een hopelijk goed aardbeienseizoen, richten zij tuinbouwstudieclubs op, waar verschillende teelten worden gepropageerd. Dat geeft qua inkomen meer zekerheid. Een patriarch in Santpoort Het bestuur en beheer van de veiling gaat niet altijd van een leien dakje. Eerder is al gesproken van het prevaleren van eigenbelang boven dat van de coöperatie, waarmee het vertrouwen in het bestuur flinke schade kon oplopen. Soms kan het voorkomen dat men niet genoeg zicht had op de financiën of verkeerde beslissingen neemt. In 1920 bijvoorbeeld blijkt er een tekort te zijn van fl. 122.000,-. Toch wordt er aan de tuinders nog fl. 35.000,- uitgekeerd. Deze situatie kan natuurlijk niet zo blijven. De Santpoortse voorzitter J.P. Nijssen en directeur W. de Groot zetten hun schouders eronder en slagen er in om het tekort weg te werken en het bedrijf weer winstgevend te maken. J.P. Nijssen, lange tijd de zeer gewaardeerde voorzitter van de Veiling Kennemer- land. Bijnaam: de patriarch van Santpoort. Foto: Museum Beverwijk. 10 t r jSR»»

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 12