De gang van Santpoort naar Beverwijk: vervoer vans Jos Diekstra Vroeger werden groenten en fruit op de tuin verkocht of uitgevent langs de deuren: een tijdrovende en vermoeien de bezigheid. Vrouwen droegen vaak een evenaar (juk) met manden, mannen droegen een zg. draagkriel (draag mand) op de rug. Gingen tuinders ter veiling, dan begaven zij zich tot ver in de vorige eeuw voornamelijk met handkar, hondenkar of paard en wagen naar Beverwijk. Wie geen hondenkar bezat, kon er een huren voor fl. 1,-. Over deze zwoegende tuinders die met hun handkar ter veiling gingen, wordt het volgende geschreven: "In zweetdampen, met bemorste kielen, geurvracht hoog opgestapeld en wijduit geladen van achter en van vóór, tot op de handkruk, zacht zwiepend op de verlengbomen, verduwden ze hun loodzware karren, met borst en arm- spanning, pezig gestramd, 't lijf in rukkende stooten" Niet elke hond werd voor de kar gespannen. De dieren die de vracht moesten trekken, werden gekeurd voordat ze als trekdier werden ingezet. Na hun tocht naar de Beverwijkse veiling was het op de Breestraat aansluiten in de lange rij en wachten. Voor de honden en ezels werden dan water en likstenen (zout en mineralen) neergezet. Toch kon de aanblik van deze zwoegers de nodige emoties oproepen. "Daar is een ras Trekhonden, 't wordt niet ontkend, Forsch gespierd, groot en sterk, aan arbeid gewend; Maar een schande voor 't land, een gruwel op straat, Zijn Karren met hondjes ver onder de maat." Later zal de oogst ook per vrachtwagen worden aange voerd. De spoorwegen worden ingezet om de export in goede ba nen te leiden. Grote wagonladingen vertrekken per spoor richting Duitsland (in 1909 maar liefst 600 wagons). Beverwijk bezat een kleine haven die strategisch gunstig vlakbij het centrum lag: De Meer. Deze stond weer in verbinding met het IJ. Vandaaruit kon boten vol tuinbouw producten de verschillende steden bereiken. Begrijpe lijkerwijs trachtte men gebouwen te huren of te kopen die aan of vlakbij deze haven gelegen waren. Het vele transportverkeer drukt te zwaar op de ver keersaders in Beverwijk. De Koningstraat slibt dicht. De Breestraat staat vol wachtende tuinders met hun hand karren. Later zullen daar nog de kleine en grotere vracht wagens bijkomen. Uiteindelijk zullen de veilingen naar het industriegebied aan de Parallelweg verhuizen, dat gunstig ligt voor de afvoer van de producten. Bronvermelding Zie artikelen over de aardbeienteelt en de veiling (pag. 4 en pag.9) |j v- mmr- M - timd/t - Hondenkar. Foto: privécollectie. 13 as/jjCV -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 15