Van ijzige winters tot irritante beestjes: problemen in de tuinbouw Jos Diekstra Het tuindersbestaan is niet gemakkelijk en sterk afhan kelijk van de natuur: hard werken, lange dagen maken en vaak voor relatief weinig inkomsten. Een onzeker bestaan ook, met als vriend èn vijand het soms grillige seizoen. Een probleem dat ook aan Santpoortse groente- en fruittelers niet voorbij ging. Een greep uit grilligheden Het weer kan in uitersten vervallen: gortdroge zomers, perioden van verdronken akkers, dan weer snerpende winters. Kortom: het weer is de koopman met wie je als tuinder maar te dealen had: een weerbarstig en onbuig zaam heerschap voor tuinder en teelt. In 1921 laat de regen het langdurig afweten. Er worden heilige missen opgedragen en 20 dagen achtereen wordt er in de IJmond om regen gebeden. Lange en hevige winters kunnen een slechte start voor de bloemen veroorzaken. 1941 heeft bijvoorbeeld zo'n lange winter, helaas ook een hete zomermaand. In augustus lijkt het al herfst. Een misoogst kan niet uitblijven. 1979 wordt in negatieve zin een memorabel jaar. Een lange sneeuwrijke winter maakt het de bloemen moeilijk tot begin mei aan toe, wat nadelig is voor de aanvoer. In juni volgen hagelbuien die de gewassen geselen. Nachtvorst in juni. Gevolg: een partij sla en andijvie wordt gekeurd en ingedeeld in klasse III, waardoor de waarde keldert. Uit onverwachte hoek In 1986 verrast Rusland de wereld met een kernramp, die van Tsjernobyl. Een radioactieve wolk waaiert uit over het land en doet ook Nederland aan, wat tot gevolg heeft dat 500 ton spinazie moet worden vernietigd. En de consu ment? Die wil voorlopig even niets weten van bladgroente. Beestjes Het aardbeitorretje blijkt voor de aardbeienteler een uiterst irritant beestje. Het kon plotseling in het seizoen opduiken en de "zomerkoninkjes" aantasten. Daarom was het raadzaam de aardbeiensloffen niet op het land achter te laten om te voorkomen dat deze schadelijke diertjes zich daarin zouden gaan nestelen. In 1938 gaan de Nederlandse grenzen dicht vanwege de coloradokever die de gewassen aantast. Aardbeientorretje. Foto: internet. Ziektes Ook ziektes kunnen in de gewassen sluipen en hun ver nietigende werk doen. 1938 blijkt een slecht jaar mede door grote droogte, wat slechte gewassen, aardbeienmisoogst en ziekte in de bonen tot gevolg heeft. Bederf Het grote probleem in vroeger dagen was steeds, dat men zijn producten niet kon bewaren in afwachting van betere tijden; het was verkopen of vernietigen. Bederf van groente en fruit ligt trouwens altijd op de loer. Het conserveren van tuinbouwproducten wordt geacti veerd; 40% van de aardbeien bijvoorbeeld wordt verplicht bestemd voor de (conserven)industrie. Om bederf tijdens langdurige transporten zoveel mogelijk te voorkomen werd De Spoorwegen verzocht om koelwa- 14

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 16