Colofon DE ZANDPOORT nr 31, 2017 De Zandpoort is een uitgave van de Stichting Santpoort. Bestuur Stichting Santpoort N.J. van Zanten, voorzitter E.M. Hoyng, secretaris G. van 't Hof, penningmeester M.G. de Groot, algemeen bestuurslid 023 - 5490164 06 - 37132745 023 - 5390442 06 - 20264413 023 - 5376942 Contact: Stichting Santpoort Postbus 21 2080 AA Santpoort - Zuid www.stichtingsantpoort.nl email: stichtingsantpoort@gmail.com Rekeningnummer: NL 16 INGB 0003606774 Redactie: Lieke Baron Jos Diekstra Annette Koster Lay-out: Hans Scholte Druk: StyleMathót, Haarlem Stichting Santpoort 2017: Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen en afbeeldingen uit deze uitgave is vooraf schriftelijke toestemming van de redactie vereist. Afbeelding achterkant: Aardbeienpluk op het "land van Thorn" te Santpoort. Dit land maakte deel uit van de buitenplaats Huis ten Bilt. Om streeks 1950 heeft men op deze gronden de zogenaamde Indische Buurt gebouwd. Personen v.l.n.r.: mej. Molenkamp, dhr. Peet, dhr. Oudendijk, mej. Oudendijk, mej. Oudendijk, daarnaast dhr. Maas daarvoor dhr. Oudendijk.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 2