Ledenlijst van de afdeling Schoten-Santpoort van voor I960. Uit: Vergaderverslagen afd. Santpoort 1952-1980. V4- A 'TA0rH.fi A L H/iZAj. A HM, it*. It **4 Afdeling Schoten/Velsen van 1920 tot 1965 en Afdeling Santpoort van 1965 tot 1980 In het artikel "Impressies uit een periode: Opkomst en Bloei van de bollencultuur in Santpoort tot 1920" is te lezen, dat de Afdeling Schoten-Velsen vanaf 1889 de belangen behartigt van de kwekers in Schoten en een deel van gemeente Velsen, waaronder Santpoort. In 1965 wordt de naam van de Afdeling Schoten-Velsen gewijzigd in Afdeling Santpoort, "hetgeen onder de dan heersende omstandigheden een juistere weergave van de afdeling is. Op enkele leden na wonen wij allen in Sant poort. De naam Schoten zegt alleen de oudere leden nog iets, terwijl Velsen in twee gedeelten is gesplitst, waarvan het noordelijke gedeelte wat de bloembollentelers betreft, meer op Beverwijk is georiënteerd", zo is te lezen in het vergaderverslag van de afdeling begin 1966. Op 9 mei 1966 kan in de afdelingsvergadering worden medegedeeld, dat het hoofdbestuur van de KAVB akkoord gaat met de naamswijziging. De leden zijn kwekers met een kraam op eigen grond, pachters en belangstellenden; ook zijn er donateurs. De grootte van een bedrijf maakt niet uit. Vergaderlocaties De vergaderingen vinden plaats in de verschillende horecazaken, die Santpoort rijk is. Jarenlang wordt verga derd in De Uilenboom, het tot restaurant omgebouwde voormalige koetshuis van Vlugthoven, in café-restaurant Zomerlust, nu Brasserie De Wildeman. In 1971 een aantal 30 Afdeling SCHOTEN-VELSEN. Opgericht 21 Februari 1879. De Leden, achter wier naam geen woon plaats is vermeld, wonen te Santpoort, (gem. Velsen). Bestuur. ANT. NIJSSEN Sr., voorzitter. Tel. 8954 (K. 2560). C. NIJSSEN J.A.Czn., vice voorzitter. ANT. TABERNAL 7ÈF., secretaris, Hage lingerweg-39T Tel. 8232 (K. 2560). JAC. TER METZ, penningmeester. N. HANDGRAAF. commissaris. Donateurs. P. J. E. v. d. Berg, Duinlustparkweg 62. P. C. Kraak, Fa. P. C. Kraak J. C. de Mayer, Oosterduinplein 72, IJmuiden Oost. N. J. Kruger, Velserbroekstraat 1. Jsl. NJJüsui, p.a. Cdië Jagtu,- to Nicu'n'cin,UiJi^. "J. J. Vermaak, Koelhuis IJsvries, Leeuweriklaan 27, IJmuiden Oost. Leden. •F. P. Arisz, Tulpenstraat 36. H. G. v. d. Berg, Hoofdstraat $4.0 P. v. d. Berg, Kennemerlaan 153, IJmuiden Oost. J. Böhm Lzn., Slaperdijk. Th. Demmers, Jan Gijzenkade. 279, Haarlem N. ,Chr. A. Duyn, fa. Chr. Duyn Zn., Westlaan 12. Ch. A. Duijn, fa. Chr. Duijn Zn., Westlaan 12. J. v. Duyn, Wüstelaan 8. P. H. v. Duyn, Vergierdeweg 138, Haarlem. •J. J. F. Gozeling, Beekvlietsstraat 15. A. H. J. Graaman, Ilofdijklaan 3y Driehuis. 'JactfGraaman, Hofdijkiaarr-37"DftëStris. Nic,~Graman,-Rijksweg—869. HT-tFrTTHaudgraafr-Pasteorstraat 09. J. P. Handgraaf, Terburgstraat 39. N. Handgraaf, Terburgstraat. N. P. Handgraaf Jr., Rijksweg 515.' C. J. Harmeijer, Middenweg 25, Houtrakpolder, post Halfweg. F. Heeremans, Fa. Gebr. Heeremans, Driehuizerkerkweg 50, Driehuis-Velsen. F. P. Heeremans, fa. Gebr. Heeremans, Driehuizerkerkweg 52, Driehuis. P. Heeremans Jr., Hagelingerweg 41. Th. J. Hoenderdos, Hyacinthenstraat 35. W. Hofland, Spaarndammerpolder, post Spaarndam. ,M. Jansen, Kruidbergerweg 49. J. H. Klauwers, Atjehstraat 36, Haarlem. J. Kuit, K.inriorhuiovcot 1— Haarlem. .J. B. Maarschalk, Dir. Maarschalk Co., N.V., Rijksweg 306. Qi Mnnfi iTr A. Markerink. Middenduinerweg 89. G. D. Markerink, Kruidbergerweg 14. J. Markerink, Bonairestraat 63 boven. J. ter Metz, Schuytstraat 15. A. Nijssen Jr., Kerkweg 145. .Ant. Nijssen Sr., Fa. Ant. Nijssen Zn., Rijlu„UaaUuLD £07. Corn. Nijssen Azn., Etoinfdctr.aat 11?. Corn. Nijssen Jaczn., Duin en Kruidbergweg. 24. C. A. Nijssen -Jehzn., Rijksweg 295. G. Nijssen Pzn., VelserbroeTtstraaY 16. J. E. Nijssen Pzn., Hagelingerweg 199. J. H. P. Nijssen, Hagelingerweg 103. J. P. Nijssen, Kerkweg 67. J. P. Nijssen, -ftf. Cremerlaan 27. siT ■■K(^|ri»rWglaa.n C. Romijn, Schotervoetpad 5, Haarlem. Ji u. Ruudc,-Vorfliardowog 61, Haarlem. C. Rutte, Hofgeesterweg 17, Velsen. P. v. Schie, Rijksweg 297. J. B. Seignette, Den Textatrnat 30-Ar Amsterdam. _P. F. Seignette, (v. d. Graaff Co. N.V., N.V. v.h. fa. W. Seignette, fa. Gebr. Seignette, N.V.)Vinkeveld, Noordwijk) Vondellaan 35, Beverwijk. Ant. Tabernal 3f., ■4ar-Aï-TafeeHial-&-ZaT5 Hagelingerweg B. A. v. d. Vlugt, Hagelingerweg 183. Mevr. v. d. Vlugt-Kimmenaede. Hagelingerweg 183. M. Waagmeester, Kleverparkweg 74 zw., Haarlem. C. Wigchert, Wüstelaan 70. - C. J. Wigchert, Wüstelaan 70. G. N. Wigchert, Voorplaats 22. N. G. Wigchert, Wüstelaan 70, A. J. v. Zanten, (PaT v. Ford)1, ZaanCTllaan -4--Haagk;m. H- P- M. Nijssen, W"d Ion P Niji-tti, ^abastraat 26. N.A. Nijssen, fa. Ant. Nijssen Zonen Rijksweg 297. PjNijssen Pzn., Middenduinerweg -Nijss V., Piet Nijsoüll 15 Z-iRijksstraakivog 04'1. P. C. Nijssen Johzn., Rijksweg 295. Th. Nijssen, Burg. Enschedelaan 19. •Th. M. Nijssen, Rijksweg 289. Th.NNijssen Johzn., Rijksweg 900. Wilh. Nijssen Johzn., Rijksweg 295. J. Oudendijk, Broekbergerlaan 32. A. J. Plak. Hoofdstraat 155. C. P. Post, Kerkpad 73.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 32