t T W/ //AA 'Hv '4 ■Zr^ ?f I r y<~~-y~~~^~ 4 - 4 A '44 1 - 4 4" - A/ my* A v/z y// A /-/ 4 z 4 Fc/* 7r yO 2// y/ aa4 y^"*- ^r£ - V - h df v*™-V/L yfy.2 'VX 'J/, /V *9,p 77 /J'y?y <11 ?C pj. Jlu. j/) A* -\ y J /L. skc^ A"p 'f&.Q^ j.j. f J-AQ^ r'/t*~>-j irf vtsy) 11 I# 7/ w - - ?9 ff - - - v/iy - A - ;A - 4. nuvu^ 2 e /vrWiJ ttc. cy. flipMw <X Z tfTWKH*^ \f. AA* !/v 'z$ 43/3 '6, '0/w éy 7' 6v *7 -yi ïj *A-}v <h X'Y '%r<? A jy '4 >~f 4c 74 h 7l-'7 A 4 A /e J- Z 7 /U-7- A A 7^ Z^ A/VV - AV/_ Z> '6, 'U -y y i?/, It Ui'f/J - 7' J/-yz 7*4 ~f4> 'hi p^y io ■yj. -do Overzicht van de bestuursleden van de Afdeling Santpoort van 1920-1980. Uit: Vergaderverslagen afd. Santpoort 1952-1980. keren in "Poisson Blanc", een visrestaurant op de hoek Kerkweg/Kruidbergerweg, waar nu kinderopvang Dikke Maatjes" is gevestigd en in hotel-restaurant De Weijman. Ook heeft men wel in café-restaurant Anneta in Vel- sen-Zuid vergaderd. In de naoorlogse periode nemen de ontwikkelingen in Santpoort een hoge vlucht en wordt er behoorlijk aan de weg getimmerd. De vergaderverslagen van 1957 tot 1980 geven daarvan een goed beeld. Vele onderwerpen komen aan de orde: politieke ontwikkelingen, zoals bijv. de oliecrisis i.v.m. het verkrijgen van voldoende brand stof, lezingen en cursussen door Consulenten van het Rijkstuinbouwconsulentschap te Lisse, de plaatselijke waterhuishouding, het surplusfonds, de vakheffingen, de keuringen, de kweek van bijgoed, rolkassen, bemesting, schuurbehandeling, etc. Politiek gezien is de periode waarin de E.E.G., de Europese Economische Gemeenschap, tot stand komt een ingrijpen de periode. In de afdelingsvergadering van 16 april 1968 wordt een vraag van het Hoofdbestuur betreffende een voorstel van de Europese Commissie uitgebreid bespro ken. Om tot een gemeenschappelijk Landbouwbeleid te 31 U-^-.d^yS A. x'^^v, S/fi-.'j 1 «-—/7 l/V <7 -<>—• 7//t_ Z syAiii- J X* f W i/>(ZJ-A-, 'Z XV - itt - - - - - - ij/l/]fiyohnJ-J 4 steOi&JcuvJ) '.J). Z)*****-, j yoevisTyA. '*y'ryitf*4-t'L C. j. Ü'OCy*. ^CC/uAa/U, r, UZC<^7 mx? jt o^i,. flliyou^j 2 A. mrtn/K V y» j '1 <1/Wisx Oj yd) isu£~ 2-' amJl. J-/ 7 /h /y 7^/' 7^' 7 Jy? /i> 7' /i- 7' /.-/ /f 7.7 //- 7^7 ^7

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 33