vorige eeuw ruim tachtig kwekers/ondernemers en belangstellenden naast een klein aantal donateurs. De vergaderingen worden tot in de jaren '60 goed bezocht. Daarna loopt het aantal leden gestaag terug en worden de vergaderingen steeds minder goed bezocht. Steeds meer kleinere kwekers zijn gestopt, een aantal is verhuisd naar elders en - wordt verondersteld- de televisie met de voetbaluitzendingen op de woensdagavonden is er ook debet aan. Eén keer, op 7 april 1965, laat men vanwege het laatste, de vergadering om 22.00 uur beginnen met de woorden: "De nachtvoorstelling kan beginnen". Later kiest men voor de vrijdag als vergaderdag: aan nachtvergade ringen begint men liever niet. Door samenwerking met andere afdelingen en door ook de jongeren en de werknemers uit te nodigen, probeert men het tij te keren. Santpoortse gezelligheid Aan gezelligheid ontbreekt het niet, want de sfeer wordt in het algemeen als goed ervaren en door gezamenlijke inspanningen komt er veel tot stand. De vergaderingen worden steevast afgesloten met een loterij, waarmee men leuke prijzen kan winnen en die tegelijk de clubkas ten goede komt. Als er tijd is, wordt er nog een kaartje gelegd met een hartig hapje erbij. Later staat er regelmatig een onderlinge soortenken nis-wedstrijd op het programma. Het moet gaan om de meer gangbare soorten, want niet iedereen komt regelmatig op een bloeiproevenbedrijf, waar de nieuwe en ook de zeldzamere soorten zijn opge plant. Ook worden er wel heesters, bloemen en zaden in de wedstrijdselectie opgenomen. De wedstrijd op 17 april 1973 is wel heel bijzonder: de heer Nic Nijssen had erg zijn best gedaan een mooie selectie samen te stellen, maar er bleek in de vergaderruimte een "tekort aan licht". Voor de heer P. J. Nijssen "geen bezwaar, want hij schijnt het ook te kunnen voelen". Dus scoort hij de meeste punten. Ondernemingslust en vakkennis in de Afdeling Santpoort Regelmatig zijn er discussies en wil men graag meer te weten komen over bepaald aspecten van het vak. De discussies eindigen vaak in een verzoek aan het Hoofd bestuur van de KAVB of een brief aan de gemeente of andere instantie. Met deze sector houden zich namelijk veel verschillende organisaties bezig, zoals de Land- en Tuinbouwbond (LTB), een aantal standsorganisaties, het Ministerie van Landbouw en Visserij, verschillende weten schappelijke bureaus en laboratoria, etc. Op 6 april 1972 bijvoorbeeld wordt besloten het Hoofd bestuur te verzoeken het Handelsreglement zodanig aan te passen, dat een koper "de extra arbeidskosten van werkzaamheden aan een niet correct aangeleverde partij" kan claimen bij de verkoper. Dit gebeurt in overleg met an dere afdelingen, omdat de afdeling in eerste instantie een afwijzing van het Hoofdbestuur heeft ontvangen vanwege het ontbreken van een "verklaring van noodzakelijkheid". Ook zijn er regelmatig lezingen door experts, waaronder de consulenten van het Rijkstuinbouw Consulentschap in Overhandiging van Delfts Blauw bord aan Dhr. A. Nijssen ter gelegenheid van de benoeming tot ere-voor- zitter van de Afd. Santpoort door de secretaris A. Taber- nal op 13 januari 1970. Op 27 januari 1970 treedt hij af en wordt opgevolgd door Dhr. C.J. Nijssen. Vergaderver slagen 1952-1980 van de Afd. Santpoort. 33

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 35