De voorzitter van de KAVB, Drs. Coenen, overhandigt het erelidmaatschap van de KAVB aan de heer A. Nijssen tijdens hetjubileumfeest ter gelegenheid van zijn 50-jarig voorzitterschap van de Afd. Santpoort. Vergaderverslagen 1952 1980 van de Afd. Santpoort. Lisse. Zo komt iemand spreken over rolkassen, een uitvinding, waarbij de kweker de verwarmde kas via een rails kan verplaatsen, waardoor groenten, bollen en bloemen extra warmte krijgen op het moment, dat het nodig is. Hierdoor kan er vrijwel het hele jaar door geteeld worden. In april '69 gaat het over het gebruik van koelcellen voor het be waren van bloemen en koelen van bollen. Ook het vraag stuk van de beste bemesting blijft aan de orde komen. Adviezen zijn uiteraard ook te lezen in het Weekblad voor Bloembollencultuur, bij voorbeeld over het volgende onderwerp. Kweek van groenten enbijgoed Voor het gezond houden van de grond wordt er wisselteelt toegepast. Naast bollen worden er groenten en snijbloe men geteeld. Bij de snijbloemen stijgen in de jaren '60 na de roos vooral de anjers en chrysanten in populariteit. Eind jaren '60 komt daar de fresia bij. Het volgende fragment in het vergaderverslag van de afdeling Santpoort van 28 februari 1968 geeft aan hoe er gewoekerd wordt met kosten en inkomsten. In samenwerking met de afdelingen Haarlem en Over- veen/Bloemendaal is er een lezing door dhr. Wilcke van de Voorlichtingsdienst Aalsmeer over Freesiacultuur: Het is een vrij wisselvallige cultuur qua opbrengst; deze schom melt tussen minimaal 6 en maximaal 20 bossen per m2. Opbrengst gemiddeld fl. 1,- per bos, terwijl de kostprijs op fl. 10,- per m2 ligt. Hoewel men probeert virusresistente soorten te ontwikkelen steken de virussen toch telkens weer de kop op. Als je dan ook nog bedenkt dat "het bossen" op zich al een arbeidsintensief werk is, kun je begrijpen dat de kweek van bijgoed vaak geen vetpot is. De waterhuishouding in de tuinbouwgebieden in Velsen Een steeds terugkerend onderwerp in de vergaderingen is de waterhuishouding in Velsen, waarover vaak wordt gediscussieerd. Een juiste waterstand is namelijk van cruciaal belang. Via de duinbeken en duinrellen stroomt het water oost waarts, in de zomer vaak te snel, zodat de sloten droog staan, en in de winter vaak te langzaam met wateroverlast als gevolg. Een goede drainage is onmisbaar, een licht hellend perceel helpt bij de afwatering en de watergan gen moeten goed worden opengehouden. De aanleg van nieuwe infrastructuur, zoals bij voorbeeld de Velser auto- en spoortunnels en de Hagelingerweg met de onderdoor gang, heeft grote invloed op de waterhuishouding. Men benadert meerdere malen de gemeente Velsen met het verzoek om in de beken stuwtjes aan te brengen om het water langer vast te kunnen houden. Dat er proble men zijn blijkt wel uit het feit, dat de pachters van de gemeentelijke gronden op "Rooswijk" in Velsen-Noord maar de helft van de huur hoeven te betalen in verband met tegenvallende oogsten door wateronttrekking. Als de Santpoortse kwekers overgaan tot het slaan van ei gen bronnen, worden ze gesommeerd er een klok (meter) op te laten zetten, kosten fl. 500 - fl. 700 per stuk. In de ledenvergadering van 27 november 1973 blijkt men hier fel op tegen: men besluit geen klokken te zetten en 34

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 36