Ook lokaal worden er tentoonstellingen georganiseerd; daarover leest u hieronder onder het kopje: Speciale initia tieven in Afdeling Santpoort. Catalogi, ansichtkaarten en promotietuinen In de loop van de jaren laten steeds meer bedrijven hun eigen catalogus maken en dat in verschillende talen. Kleurrijke omslagen trekken de aandacht. Inmiddels heeft het merendeel van de bedrijven hun catalogus vervangen door aantrekkelijke websites en sturen toeristen hun selfies de hele wereld over. Kranten en tijdschriften schrijven elk jaar "over de bollen" en trekken daarmee toeristen naar de Bollenstreek. Zij willen graag een berichtje sturen om te laten zien waar ze zijn geweest en wat is daar meer geschikt voor dan het schrijven van een ansichtkaart. Het mes snijdt ook hier aan twee kanten: De toerist laat iets van zich horen en het plaatje lokt nog meer bezoekers. De ansichten zijn inmid dels foto's en selfies geworden, de bezoekersaantallen blijven groeien. Promotietuinen De Hortus Bulborum in Limmen Heel interessant is de Hortus Bulborum in Limmen uit 1928, waar tal van historische soorten te bewonderen zijn. Midden jaren twintig woont en werkt de jonge bovenmeester Pieter Boschman in Limmen. Hij begint in 1924 oude tulpensoorten op te planten in zijn tuin bij het schoolhuis achter de kerk in Limmen. Door de vraag naar De dood of de gladiolen: Alles of niets. Het latijnse woord "gladio" betekent 'zwaard' en het zit in zowel in het woord 'gladiator' als in 'gladiool'. De bla deren hebben de vorm van een zwaard. De uitdrukking verwijst mogelijk naar de gladiatorengevechten bij de Romeinen, waarbij de winnaar werd bedolven onder de gladiolen en de verliezer gedood. In de wielersport wordt de uitdrukking ook gebruikt en ontvangt de winnaar een bos bloemen, vaak gladiolen, en krijgt naar Romeins gebruik, wel een lauwerkrans omgehangen. Bij de Nijmeegse Vierdaagse deelt het publiek elk jaar duizenden gladiolen uit aan de lopers op de Via Gladio- la, de straat die naar de eindstreep leidt. Dit gebeurde al in de jaren '30 van de vorige eeuw. nieuwe soorten dreigen de oudere en vaak historische tulpen te verdwijnen. Zijn tuin is de basis geweest van de huidige Hortus Bulborum, waar meer dan 2500 verschil lende bolgewassen elk voorjaar bloeien. Deze waardevolle collectie is uniek in de wereld, erkend als genenbank, en levert historische soorten aan beroemde landgoed- en paleistuinen in binnen- en buitenland. Van de firma's Nijssen uit Santpoort zijn er verschillende soorten tulpen opgenomen in de collectie. De Keukenhof in Lisse In 1949 volgt de Keukenhof in Lisse, een jaarlijks terugke rend bloemenfeest, waar tientallen kwekers hun produc ten presenteren aan de internationale handel en aan de honderdduizenden bezoekers van over de hele wereld. De Linnaeushof in Benne- broek Bezoek van H.M. KoninginJuliana aan de Internationale Flora in 1953Particuliere fotocollectie A. Nijssen. De Linnaeushof is in 1955 aangelegd op de buiten plaats De Hartekamp in Bennebroek door Henry W. Roozen als showtuin met daarnaast een speeltuin. De showtuin wordt een fiasco en de speeltuin een succes, zodat de meeste 36

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 38