G. C. VAN MEEUWEN ZONEN -immMW auTSffi», FLEUES, Catalogus in vreemde talen uit 1791. Catalogus van Fa. Krelage uit 1919. BLOEMBOLLEN, VASTE PLANTEN, KLIMPLANTEN, VARENS Catalogus van Fa. Van Meeuwen ZN. uit 1922 in de stijl van die tijd. mensen de Linnaeushof alleen nog maar kennen als uitje met hun kinderen. Speciale initiatieven in Afdeling Santpoort ter promotie Zoals hierboven beschreven, al vanaf begin 19e eeuw is de bloembollensector sterk bezig met de promotie van hun producten in het eigen land. Er komen Floriades en wed strijdtentoonstellingen. Men maakt ook graag gebruik van een nationale gebeurtenis, zoals bij voorbeeld de 100-jari- ge herdenking van de bevrijding van Napoleon in 1806 met een tocht op met bloemen versierde fietsen. Ook wordt per regio samengewerkt zoals voor het bloemencorso in de Bollenstreek. Haarlem heeft vanaf 1955 de Haarlemse Bloemenmeisjes, die jaarlijks bloemen uitdelen in de stad, en ook optreden bij tal van andere festiviteiten, waar veel aandacht naar uitgaat. Santpoorters doen aan verschil lende tentoonstellingen en wedstrijden mee en gaan hun Ansichtkaart met jongetje tussen de hyacinten begin 20e eeuw. eigen tentoonstellingen en Floriades organiseren. Huisbroeiwedstrijden en bolbloemententoonstellingen in Santpoort In de jaren '60 is er onder voorzitterschap van G. Wigchert een speciale tentoonstellingscommissie, die in Santpoort de jaarlijkse Huisbroeitentoonstelling organiseert voor beroepskwekers èn amateurs. Deze tentoonstellingen, ook wel vakbroeitentoonstellingen genoemd, worden dikwijls in zaal Zomerlust georganiseerd; ze zijn een doorslaand succes. De druk bezochte tentoonstellingen van de jaren '66 en '67 worden speciaal vermeld in de verslagen van de afdeling. Floriade Santpoort Vanaf 1970 treedt de afdeling meer naar buiten met haar eigen "Floriade Santpoort": 37 I79I- CRAMD CATALOGUE HOLLANDOIS F L E*U R. S, ZWIEBEL bluhmen, c -4. zc -A log Traz F LeE;UrR S, CORNELIS ET JAN jde GRAAFF, C-4. 3TLOG ITS BOL-BLOEMEN, JAN DE GRAAFF, ,o X G JST O 1ST w* C J iV T .E S, T U L I P E S, RANONCULES .ANEMONES, &r, Qa'öa treurt ycndrc cbes DIRK DUURMAN FILS* Fltarhus Hatlm en HolhrJc, Four 1'Aapte I loz HEEMSTEDE BIJ HAARLEM tëi-Eoram-adres :i OIJ A Hl-I.' MCTI "IM TELEFOON HAARLEM ,Vn MOt

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 39