Voorwoord "Bloeiend Santpoort" is de naam van de tweede uitgave van De Zandpoort in 2017. Dit keer is het een themanummer over het tuinbouwverleden van Santpoort. De tuinbouw is een bedrijfstak, die naast landbouw gedurende vele eeuwen een belangrijke sociaal-economische rol heeft gespeeld in het dagelijkse leven van de Santpoorters. Zij verdienden er hun kost in als eigenaar-ondernemer, als werknemer en als los arbeider. Veel jongeren kwamen er voor vakantiewerk. Eigen kinderen werkten er in drukke tijden van jongs af aan in mee. Veel oudere Santpoorters kunnen zich nog herinneren, waar de tuinbouwbedrijven lagen, wie daar de scepter zwaaide en wat er werd geteeld. Men is trots op het tuinbouwverleden, trots op de kwaliteit, die werd geleverd door onder nemende dorpsbewoners. In de tuinbouw heeft de bollenteelt vooral na de Tweede Wereldoorlog een hoge vlucht genomen. Ook de Santpoortse kwekers deden van zich spreken, zowel op nationaal als op internationaal niveau. In de diverse artikelen komt ook deze teelt uitgebreid aan de orde. Uiteindelijk is er anno 2017 als gevolg van allerlei stedelijke en economische ontwikkelingen nog maar weinig over van de vroegere bedrijvigheid. Vanwege de toegenomen woningbouw, met name in de Wederopbouwperiode, en de aanleg van steeds meer infrastructuur, zoals wegen, spoorwegen en recent nog de HOV, is er steeds minder ruimte beschikbaar. De kwekers werden gedwongen hun heil elders te zoeken of hun bedrijf op te heffen. Sommigen schakelden over naar de handel, zowel in binnen- als buitenland. Een aantal startte naast hun kwekerij een hoveniersbedrijf, anderen een tuincentrum. Ook gaven veel mensen de voorkeur aan vast werk bij toen nog de Hoogovens en andere industrie├źn in de omgeving. De Stichting Santpoort wil met deze uitgave een beeld schetsen van een verleden, dat zo duidelijk een stempel heeft gedrukt op het leven in het vroegere Santpoort. Het is zeker niet allesomvattend, maar we hopen hiermee wel een bij drage te leveren aan de geschiedschrijving over een belangrijk onderdeel van het agrarische verleden van Santpoort. Lieke Baron, Annette Koster, Jos Diekstra, Jan Morren en Outger Baron zijn de schrijvers van een reeks artikelen, die tot stand is gekomen aan de hand van interviews, archief- en literatuuronderzoek. Zij hebben er met veel plezier aan gewerkt. Ook veel dank zijn we verschuldigd aan Hans Scholte, die de lay-out heeft verzorgd. Hierbij willen we zeker ook alle mensen bedanken, die op de een of andere manier hun bijdrage hebben geleverd, hetzij via een interview, het aanleveren van archiefstukken, afbeeldingen, etc. Wij hopen dat u het, net als wij, een interessante uitgave vindt. Het Bestuur van de Stichting Santpoort

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 4