\o arc r J ifcr ^^gelegenheid het JOO-jtung beJtaa r 0cir> do a ftielir>gen: 0iHlegom,iAantpoort, (h'ttVeeri-i&lQemfmdaal, Jaifiter}bvim,d?U&/e. llitgeedt fSKfau&fenactr, @(aavieir> J879-J979 i MUEénK EWbfbus Tegeltableau ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Afdeling Santpoort, aangeboden door het Hoofdbestuur van de KAVB. Vergaderverslagen 1952-1980Afd. Schoten-Santpoort. lenbedrijvigheid moet verdwijnen. In Santpoort zijn zo bij voorbeeld de tuinderijen rondom de molen, de Dinkgreve- laan, gebieden ten zuiden van de nieuw aangelegde Sant- poortse Dreef, in de Hofgeest en Velserbroek verdwenen. Oplopende arbeidskosten, betere sociale voorzieningen, concurrentie met de industrie vanwege meer zekerheid en betere betaling van de werknemers, dwingen de kwe kers tot meer mechanisatie, zoals het gebruik van rooi-, sorteermachines en complete pel-installaties. Voor een rendabele bedrijfsvoering is echter een groot oppervlak noodzakelijk, dus de kleinere kwekers haken af. Ook is er een toenemend tekort aan vakmensen die voldoende kennis hebben om de gewassen te controleren op ziekten. Met name voor de hyacinten zijn ze bijna niet meer te vinden, terwijl virussen regelmatig de kop opsteken. De bollenproductie is intussen zodanig toegenomen, dat "de bodem in de markt verdwijnt". Gelukkig zijn de meeste bloembollenkwekers ook bloe men producerende bedrijven geworden en is de prijs van de bloemen meestal redelijk te noemen, zodat de risico's meer gespreid zijn. Met behulp van kassen is de teelt min der moeilijk, maar de gemeente Velsen lijkt geen voorstan der te zijn van meer kassenbouw, met name niet aan de westelijke kant van de Rijksweg. In de 80-er jaren neemt het aantal leden van de Afdeling Santpoort gestadig af en de vergaderingen worden zeer matig bezocht. Uiteindelijk wordt gekozen voor samengaan met de Afdeling Bloemendaal-Overveen, waar ook nog enkele bollenbe- drijven actief zijn. 28 februari 1980 vindt de laatste vergadering van de Afdeling Santpoort plaats. In 1983 wordt de Afdeling Sant- poort-Bloemendaal in zijn geheel opgeheven. Bijzondere bollenprojecten in Velsen en Santpoort De historische buitenplaats Beeckestijn Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is de in 1860 opgerichte KAVB nog steeds actief betrokken bij de bloembollensec tor. Zij organiseert onder meer de Nationale bollenplant- weken 2017 en werkt in dat kader mee aan een bijzonder project op de historische buitenplaats Beeckestijn. Samen met een bollenbedrijf uit Hillegom biedt zij 40.000 stin- BOLLENSORTEERMACHINES. HORMACHIHES. ROOIGEREEDSCHAPPEN. Advertentie met gebruiksvoorwerpen uit het bollenteelt,1914. 4f All •w* BOLLENPLATKK randen. BOLLENZEEFTEN KOLLENHATEN in ijzeb, verzinkt In v«mantillUiwl« mnil.llan aI UflPRltll I AH. HOLLEN HAKKEN In dlv.r.e Maten. IIOKZEEFTEN, GEÏLLIISTR PRIISfiT «ee» Hcht en doelmatig KOOI TROFFELS, n aiAplr nhiiil OP AANVRAAG. L2 IJ JM5TÖ Aar - Ti a lin Cem. 39

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 41