senbollen aan, die door kinderen van de Bosbeekschool uit Santpoort en de Jan Campertschool uit Driehuis, vrijwilligers en boswachters van Natuurmonumenten op Beeckestijn dit najaar 2017 worden aangeplant, in combi natie met enkele duizenden historische bloembollen van de Hortus Bulborum. Stinsenplantenprojecten in Santpoort van Stichting Sant poort en de basisscholen in 2012 In 2012, het Jaar van de Historische Buitenplaatsen in Nederland, organiseerde de Stichting Santpoort een Stinsenplantenproject in samenwerking met de afdeling Groenbeheer van gemeente Velsen. Er zijn door vrijwilli gers van de Stichting Santpoort ruim 5000 stinsenbolle- tjes aangeplant in het Burg. Rijkenspark en op Spaarnberg wilde hyacinten uit de Hortus Bulborum. Met de stinsen- planten gaan we terug naar oorspronkelijke staat van de bolgewassen, namelijk in het wild groeiende en zichzelf door verwildering in stand houdende bolbloemen, zoals deze in het verleden volop bloeiden in Santpoort op de voormalige buitenplaatsen Spaarnberg met als overbos het huidige Burgemeester Rijkenspark, op Vlugthoven, Duin en Kruidberg en Kennemergaarde. In datzelfde jaar hebben de groepen 5/6 van de Bos beekschool en de Parnassia in het kader van het project "Naar (het) Buyten in Santpoort" 2500 blauw bloeiende sterhyacintjes geplant langs de Bosbeek tussen de twee bruggetjes in het Burg Rijkenspark. In De Zandpoort nr. 25 uit 2012 kunt u meer lezen over de stinsenplanten in Santpoort en omgeving. Aanplant op Kennemergaarde door Vrienden van Kenne mergaarde De Vrienden van Kennemergaarde zijn sinds 2012 in samenwerking met de afdeling Groenbeheer van ge meente Velsen bezig met het herstel van het park naar het oorspronkelijke plan van de landschapsarchitect Springer. Zij planten regelmatig nieuwe bomen en struiken en uiter aard ook stinsenplanten aan. De herten blijken ze lekker te vinden, dus zijn er in 2015 op de Nationale Natuurwerkdag op 4 november opnieuw stinsenbolletjesde grond in gegaan. Tot slot Laten we hopen dat in Santpoort door projecten zoals hierboven beschreven, en door Santpoorters in hun eigen tuinen een mooi plekje wordt ingeruimd voor deze eerste Vrijwilligers van de Stichting Santpoort bezig met het planten van stinsenboltjes in het Burg. Rijkenspark in 2012. Fotoarchief Stichting Santpoort. blije boden van het voorjaar. Met dank aan: Casper van Duijn, Wouter Dooyes, Willem Molenaar en Andy Nijssen. Bronvermelding: Vergaderverslagen van de Afdeling Santpoort van KAVB, 1968-1980 Weekblad voor Bollencultuur 1937- 1938, Uitgave KAVB 100 jaar Scheidsgerecht voor de Bloembollenteelt, Arie Dwarswaard en René Faas, Uitgave KAVB, 2007 Bloeiende Bedrijvigheid, Marcel Bult en Wim Post, Uitgave De Vrieseborch, 2002 Hortus Bulborum, Leslie Leyenhorst, Uitgave Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Wormerveer, 2004 Santpoort, twee dorpen in de schaduw van Bredero- de, Uitgave Schuyt&Co, 1991 Kastelen en buitenplaatsen, deel 2, Driehuis en Velserbroek, Jan Morren, Uitgave B. Vermeer Velsen B.V. 2004 Groeten uit Santpoort, Jan J.E. van Baarsel, Uitgeverij Cornegge, Santpoort, 1981 Spiegel van Santpoort, Jan J.E. van Baarsel, Uitgeverij Cornegge, Santpoort, 1976 Boeren, burgers en buitenlui, Jan J.E. van Baarsel, Uitgave Rabobank Santpoort, 1980 Marcel Bulte 40

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 42