W-C-Roozers &C° oveRvecn Catalogus met aquarel met anemonen. Hollandmania en Dutchness eind 19e en begin 20e eeuw in Amerika Bij de promotie van Nederland Bloemenland komt er steun uit onverwachte hoek. Eind 19e en begin 20e eeuw reizen Amerikaanse kunste naars af naar Nederland om daar de Nederlandse kunst uit de 17e eeuw te bestuderen. Door de aankoop van Hol landse meesters door rijke industriëlen is de Nederlandse kunst uit de Gouden Eeuw in Amerika bekend geworden. De afgebeelde portretten, het interieur, het landschap, de zee- en riviergezichten van Rembrandt, Ruisdael, Frans Hals, Jan Steen, Potter en anderen beïnvloeden de Amerikaanse schilders. Ook is een aantal geboeid door de schilders van de Haagse school, zoals H.W. Mesdag, Jacob Maris, Mauve, de Israëls en Weissenbruch. De Amerikaanse schilders leren de Nederlandse schilders persoonlijk kennen en er ontstaan goede contac ten. Zij verblijven soms een half jaar in een Nederlandse kunstenaarsko lonie op het platteland, iets waar de Haagse schilders in Nederland mee zijn begonnen en wat ook in Frankrijk op meerdere plekken gebeurde, zoals onder meer in de omgeving van Parijs, in Bretagne en in Zuid-Frankrijk. In Nederland zijn er dergelijke kolonies in Laren, Katwijk, Rijsoord, Hattem, Veere, Heeze, Egmond en Volendam. Het leven is er aangenaam: schone huizen, vers voedsel zoals groenten, fruit, vis en landbouwproducten, altijd wel mensen die Engels spreken, kerken van verschillende gezindten èn vrienden en collega-kunstenaars, die elkaar kunnen ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Volendam als ideale gemeenschap Volendam is de bekendste plattelandskolonie geworden door in eerste instantie het reisverhaal van de Fransman Havard, gevolgd door een in Amerika uitgegeven reeks geïllustreerde artikelen. Als gevolg daarvan vestigen er zich nog meer Amerikaanse schilders. Schilders die er niet wonen, verwerken dikwijls wel de Volendamse klederdracht in hun werken. Door tentoon stellingen en verkoop krijgt het dorp ook een enorme bekendheid bij toeristen. De schilders beelden het dorp af als het wonderschone, oude Holland. Door hun selectieve benadering, rijke fantasie en creatieve invulling ontstaat de indruk van Nederland als een "Dutch Utopia". De werken scheppen een beeld van eerlijke arbeid, een zuiver karakter, huiselijkheid, onafhankelijkheid, traditie en ambachtelijkheid, allemaal zaken, die in de Amerikaanse samenleving verloren zijn gegaan of dreigen verloren te gaan: het typische Dutchness. In Amerika ontstaat een ware Hollandmania en de bezoekersstromen uit Amerika groeien. Internationale bekendheid Door reisbeschrijvingen en internationale schilderijenten toonstellingen, onder meer in Parijs, wordt de belangstel ling voor Nederland nog meer gewekt en er zijn nauwelijks kunstenaars, die niet worden bekoord door het kleurrijke landschap met de bloeiende bolbloemen in de lente. Ook Hyacintenvelden op de Glip begin 20 e eeuw. 42 HflflRLEM-Mollarvd ■(•iTfllteWl Mlttl^H

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 44