afb. 6. De leden van de Russische delegatie tonen zich geïnteresseerd en er worden driftig aantekeningen gemaakt. SANTPOORT o<b POOR ZWiy afb. Z Het tegeltableau uit 1950 in de hal van M.Thoolen. Foto J.O.Baron. 47 I3BS1 aninn

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 49