Kwekerij Nijssen aan de Hoofdstraat Jan Morren Aan de oostkant van de Hoofdstraat in Santpoort-Noord is aan het eind van de 19e eeuw een kwekerij gesticht door Jacobus Nijssen. Hoewel er niet veel over bekend is, is het genoeg om een artikel aan te wijden. De kwekerij Het begint met Matthijs Geerlings, een timmerman uit het dorp Santpoort. Deze bezit in 1877 ten oosten van de Rijks straatweg (de huidige Hoofdstraat) ter hoogte van ons dorp een perceel bos, een huis met erf en een toegangs weg met bos. Huis en bos maakten oorspronkelijk deel uit van de buitenplaats Huis Ten Bilt. In het huis (1840) was een tapperij gevestigd. In 1877 jaar verkoopt Matthijs dit geheel aan Jacobus Nijssen junior voor 5800 gulden. In de transportakte werd het bos niet meer genoemd, maar wordt gesproken over een perceel grond. We mogen aannemen dat het bos al was gerooid. Het perceel had de vorm van een langwerpige punt dat zich vanaf het huidige Broekbergenplein uitstrekte naar het noorden langs de Rijksstraatweg. Gezinsuitbreiding Jacobus trouwt in 1876 op 22-jarige leeftijd met de 2 jaar jongere Anna Maria Brouwer uit Schoten waar zij gaan wonen. Jacobus is dan nog landbouwer. Hier wordt hun eerste kind Anna Maria geboren, dat slechts 4 jaar oud wordt. Rond 1878 verhuizen zij naar Velsen. Het gezin breidt zich uit met respectabel aantal kinderen: Catharina Jacoba, Maria Petronella, Jacobus Petrus, Anna Maria, Ja- coba Cornelia, Petrus Cornelis, Margaretha Maria, Cornelia Margaretha, Petrus Cornelis, Cornelis, Johannes Petrus en Gerardus. Van deze kinderen komen er vier zeer jong te overlijden. Erfkwesties Niet lang na de geboorte van Gerardus slaat het lot op nieuw toe: zijn vrouw komt te overlijden. Jacobus is getrouwd in gemeenschap van goederen, het erfdeel van zijn vrouw wordt in 1893 bij een akte van schei ding van het bezit, toebedeeld aan Jacobus. De toeziend voogd wordt gemachtigd om toe te zien op de erfdelen van de nog minderjarige kinderen, tot aan de erfuitkering bij de beëindiging van de voogdij. De boedel bestaat dan uit een woonhuis, schuur, getimmerte, erf, werf en een perceel tuin of teelland. De waarde wordt getaxeerd op 6500 gulden. Op de bezittingen rust dan nog een hypo theek van 4000 gulden. Nieuw leven Jacobus hertrouwt in 1893 op 40-jarige leeftijd te Rijnsa- terwoude met de daar wonende Maria Christina Maar schalk die dan 36 jaar oud is. Jacobus sticht in 1893 op de plaats van het eerder genoem de gerooide bos en op het erf bij het huis een bloem kwekerij met een schuur. De notweg (weg over andermans grond om een doorgaande weg te bereiken) was voor hem blijkbaar niet interessant, want in het jaar van aankoop verkoopt hij die door aan een derde. In 1893 laat hij het huis vergroten en er een schuur bij bou wen. Dit huis is nu bekend als Hoofdstraat 169. Jacobus en Maria Christina worden in 1894 verblijd met de geboorte van Anthonius. Expansie In 1902 breidt hij de kwekerij uit door de aankoop van een perceel, bestaande uit een tuin, schuur en bergplaats van Willem Johannes Hendrik La Lau. Hieruit en uit de topo grafische kaart uit 1850 kunnen we afleiden dat dit perceel al in gebruik was als kwekerij. Laatstgenoemde blijft mede-eigenaar. Hij is een geneesheer, wonende in een pand dat nu nog steeds te vinden is aan de Hoofdstraat 187 en dat hij in 1892 heeft laten bouwen op de plaats van een ouder huis. Bezittingen La Lau De aangekochte kwekerij heeft de vorm van een trapezi um, strekt zich uit van het huidige Broekbergenplein, langs de Rijksstraatweg, tot aan het huis van de geneesheer en sluit aan op het driehoekige perceel dat Jacobus al in bezit had. Op dit perceel staat aan de Rijksstraatweg een huis dat de geneesheer in bezit houdt. In 1901 overlijdt zijn echtgenote Maria Catharina Braun. Zijn bezittingen in Santpoort wor- 49

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 51