den in een akte van scheiding verdeeld tussen hem en zijn kinderen Jan Willem en Paulus. Hieronder bevindt zich het herenhuis aan de Rijksstraatweg dat hij bewoonde met daarbij een erf, tuin en schuurtje. Verder nog een woon huis met schuurtje, erf en tuin en als laatste een woonhuis met stal, tuingrond en kippenloodsen. Aan de geneesheer werden al zijn bezittingen toebedeeld in vruchtgebruik. In deze akte van scheiding wordt echter niet het gedeelte vermeld dat hij in bezit had met Jacobus. De kwekerij van Jacobus Nijssen in 1902. Nummer 460: een huis dat verhuurd werd,461: kwekerij, schuur en bergplaats, 462: het huis met erf en schuur bewoond door Jacobus Nijssen en zijn gezin, 463: kwekerij, 300: het huis van de geneesheer La Lau. De stippellijnen geven voormalige perceelgrenzen aan. J. Morren, naar een kadastrale wijzigingskaart uit 1902. Verkaveling In 1902 is geneesheer La Lau 72 jaar oud. Onverwacht dient zich een opvolger aan. Dit leidt ertoe dat hij en Jacobus de totale kwekerij in hetzelfde jaar verkopen aan Hermanus Johannes Burgers. De koper is een caféhouder en bloemkweker uit Haar lem. Hij koopt van de geneesheer voor 5000 gulden een deel van een perceel tuingrond met een stenen schuur sectie E nr. 461. Het andere deel van het perceel koopt hij voor 435 gulden van Jacobus. Bij deze verkoop zijn niet inbegrepen de houten schuur of loods en de bloembollen die in de grond aanwezig zijn. De koper kan het deel van de geneesheer meteen in gebruik nemen en het deel van Jacobus op 15 juni. Dit zal te maken hebben met het rooien van de bollen na de voorjaarsbloei. Jacobus verkoopt aan Hermanus Johannes het deel dat hij alleen in eigendom heeft voor 10.565 gulden. Dit omvat het woonhuis waar Jacobus woont met zijn gezin, schuren, getimmerten, werf, erf en een perceel tuin of teelgrond, sectie H nr. 462 en 463. Ook hierbij zijn bij de verkoop de in de grond aanwezige bollen niet inbegrepen. Jacobus krijgt de gelegenheid om die te rooien en te verwerken tot 1 november. De geneesheer verkoopt al zijn overige bezittingen in Santpoort aan verschillende personen. Het huis waar hij in woont gaat naar zijn opvolger dokter Adrianus de Groot uit Santpoort en Meindert Schotman Meindertzoon, een notaris uit Bolsward. Woningbouw In 1902 treedt er nog een verandering op op de kwekerij: de schuur wordt gesloopt en vervangen door een berging. De oostkant van de huidige Hoofdstraat is dan vanaf het huis van de dokter De Groot naar het noorden toe voor een groot deel nog niet bebouwd. Op de grond van de kwekerij laat Hermanus Burgers langs de huidige Hoofdstraat woningen bouwen en verkoopt hij percelen grond voor woningbouw. Geleidelijk aan wordt de grond van de kwekerij langs de Hoofdstraat volge bouwd met woningen, later gevolgd door de woningbouw langs de Broekbergenlaan, de Rijksweg, de Velserbroek- straat en de Beekvlietstraat. In 1940 is het gebied van de voormalige kwekerij van Jacob Nijssen volgebouwd. Een nieuwe kwekerij We komen terug op Jacobus Nijssen die zijn kwekerij verplaatste naar een perceel langs de Rijksstraatweg (nu Rijksweg). Dit perceel koopt hij in 1902 voor 5.700 gulden van Bernardus Johannes van Deursen, een koopman uit Haarlem. Het is een stuk weiland waarop hij in 1902 een woning laat bouwen, waarvan de noordelijke helft bestaat uit een opslagruimte en de zuidelijke helft uit een woning. 50

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 52