<&oVy^( De verwarmde oppervlakten worden uiteindelijk steeds groter en navenant stijgt de export. Tevens doet hij broei-experimenten met minder of onbekende soorten. Uit praktische overwegingen gaan de gebroeders Nijssen per 1 december 1941 ieder hun eigen weg en ontstaan de firma's P. Nijssen Zonen NV en A. Nijssen Zonen NV. Tot 1943 worden nog de bijbehorende zaken afgehandeld. öes/ui'f fof octrooiaanvraag op 11 juni 1929. Uit Notulenboekje NV. Gebr. A. en P. Nijssen, 1926-1943. Bes/uit op 23 okt. 1941 tot ontbinding en liquidatie der ven nootschap per 1 december 1941. Uit Notulenboekje Gebr. A. en P. Nijssen 1926-1943. Tijdens de Tweede Wereldoorlog stagneert de uitbrei ding, maar in de jaren daarna groeit het bedrijf van Anton Nijssen uit tot uiteindelijk ruim 25 ha bloembollenland met tulpen, narcissen en hyacinten, waarvan de laatste soort de hoofdteelt vormt. De percelen liggen verspreid over heel Santpoort: o.a. aan de Biezenweg, Spekkenweg- je (vroegere Kapelweg), Kwekerslaan, Slaperdijk en de vroegere Westlaan, aan het Kerkpad en uiteraard de ruim anderhalve ha. bij de gebouwen aan de Rijksweg. In 1950 bestaat het bedrijf 33 jaar en krijgt hij een prach tig tegeltableau aangeboden door het personeel en zijn zonen. Op het hoogtepunt heeft hij ongeveer honderd werknemers in vaste dienst en voor het drukke exportsei zoen komen er nog zo'n vijftig losse werkkrachten bij. "Pijpenhoek" tegenover het bedrijf aan de overkant van de Rijksweg. Uit: Catalogus Anton Nijssen Zonen NV. 55 C^lxLxUl^ £>C^^^VZ^^»K? sT>OZsi 0(T- Vr v&10~&4s(*J£-ca£//1+x £xACXsLs{r47~]^C. £CCSl. ■%£^&XxC4xC*x&*i) c&yiz vxy»7^a^n cOu^e ol£. CCiSUL£^/L££ï_ O&rz. CL^^cc^L^l. "ÓLe~v-a^t- -xs-c sV*-et^-is ^cCa-e^ -éZtsS-EtiU^éC^ «SUL r c>C&-t^. oLfi^o ■c-<S-&-ft-'*t-'7>CPfTè^jBsïs&t-^cué^cJtg. oih, 6 I^XJE xXO-er-u sO-£CX>*~ *>üz-^— S~óa&t*ö. -z£**-^ew tdo-erx. y^vuxc^-^ JZo** Cj^>£ fêoc4^4^0-3-l^-l^E-, 2£ t4a£-*-t_ rtX^^L, ~y-y^L- -4Lu4nji^jju^fC4_ &CC. ^t V 'oCzzE7*. 'Ej2- r&[j2<Us4e*uc^/-C ^v~a^i xzc£&. /UI-&C&C <cie. (Z^N!La^Aj!s<yx*^j2- ~^uUZ—-£-'£- ru-^2CsAQ-x£AXi_ oAi, t *2^s^V; ^Z^o-t^v6eX6 6& {xy^ir ^x^/txJc^CttïXxLe- L>-et^y log'tl. Cc^txX. - "i C£Lxr*^U>~itx& eyCX JU^^i+L-xxe^Je.- ede oLcnJZ^cxé^e^ 0xj-e-^t~i~-o^^x(^Q^z>C^s£.c^_ yOJ-<rxxtx(- ^exixo^e^'Êete-^é-e-^ H/

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 57