Hij blijft met zijn mensen nieuwe soorten ontwikkelen. In 1953 ontvangt hij van de KAVB een gouden medaille voor zijn inzending tulpen en narcissen op de Flora in Heemste de. anion jjs §f) "ffs SANTRC ®T Gouden medaille voor de inzending tulpen op de Flora 1953 Collectie Andy Nijssen. Foto John Oosterhuis. Buitengaats Zijn ondernemingslust doet Anton al in de jaren '20 beslui ten zelf in het buitenland bloembollen te gaan verkopen. Ging hij in 1923 naar België en voor het eerst naar Duits land, in 1925 laat hij een vertegenwoordiger naar Zweden afreizen om daar de taal te leren en een handel in bloem- SVENSKA A-B NIJSSEN S^ntham^ cMonó, oQnc. bollen in Scandinavië op te zetten. Antons broer Cor Nijssen wordt aangetrokken om de boekhouding in goede banen te leiden. Daarnaast reist deze naar Zuid-Duitsland en Oost-Europa. Anton neemt het noorden, het westen van Duitsland, Polen en later de Baltische Staten voor zijn rekening. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ligt er een rem op de export. Toch neemt Duitsland nog, weliswaar in mindere mate, bloembollen af uit volgens Anton Nijssen praktische en psychologische redenen. Bloemen vormen toch een lichtpuntje in de oorlog. De Duitse kwekers moeten in die tijd hun kassen ter beschikking stellen voor de teelt van groente. Slechts een klein gedeelte mag gebruikt worden voor het broeien van bloembollen. Maar op een klein oppervlak vallen relatief veel bloemen te kweken. Na de oorlog (oktober 1945) wordt de stap naar Amerika gezet. Als in 1946 de verkopen tegenvallen, gaat Anton zelf naar Amerika. Ondanks zijn geringe kennis van het Engels brengt hij de zaken op gang. In 1947 vestigt zich een vaste vertegenwoordiger in West Islip (Long Island) op 5 acres land met woonhuis en bollenschuren. De naam van het bedrijf wordt verengelst tot Anthony Nyssen Sons Inc. Eveneens worden contacten gelegd met Zuid-Amerikaanse landen, die met name geïnteresseerd zijn in dahlia's en gladiolen. De handelscontacten richten zich op vrijwel alle landen in Europa, op Israël, Egypte, Iran, en Canada en ook wordt naar de Russische markt gekeken. Het aanboren van nieuwe markten is in de zeventiger jaren van de vorige eeuw nood zaak, vanwege het alsmaar toenemende Nederlandse areaal voor de bollenteelt met grote opbrengsten. Zo blijkt een Santpoortse jonge "experimen teerder" met ondernemingslust in staat om in samenwerking met zijn familie over de grenzen te gaan en zijn producten wereld wijd te verspreiden. 'Itijóóenó BIumenzwiebei G.m.b.U. Vier briefhoofden, die de internationale activite iten illustreren. Archief Andy Nijssen. 56 WHOLESALE BULB GROWERS AND EXPORTERS - BLOMSTERLÖK-ODLING OCH EXPORT BLUMENZWIEBEL-GROSSKULTUREN UND EXPORT - CULTIVATEURS ET EXPORTATEURS DOIGNONS A FLEURS EN GROS BLOEMBOLLENKWEKERIJ EN EXPORT ANTON NIJSSEN ZONEN N.V. i 7AAA1 K.V.K. Haarlem nr. 15832 l-J/ UUt I AN-runiMV VYC«FN X. INF (I Ttl 1 ANTHONY NYSSEN SONS INC. (LTD.) NIJSSEN SÖNER A.B. ANTON NIJSSEN SÖHNE A.G. SANTPOORT KUNGSLV, c #5^558; BLOMSTERLOK ENGROS POSTGIRO A A/B Skandinaviska Banker Göteborg o&mpoil WHOLESALE BULB GROWERS Our Special!!»HERALD HYACINTHS PRECOOLED TULIPS SPECIALLY TREATED IRIS and laat but not least GLADIOLUS SANTPOORT (HOLLAND) BABYLON, N.Y., P.O. BOX 446 CABLE ADDRESS: „LE (Sp/ioil F BABYLON, BABYLON N BLUMENZWIEBEL-GROSSKULTUREN IMPORT-EXPORT JACOB NIJSSEN 2950 LEER/OSTFRIESLAND.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 58