bctpema c r Gezin Anton Nijssen en Geertruida van der Lem voor een van de bedrijfs gebouwen. Onderaan van l. naar r.: Cornelis Johannes (1926), president-directeur AN& Zn.; Anton Nijssen, stichter van het bedrijf AN&Zn.; Anthonius Jacobus (1921), start middenjaren '60 eigen bedrijf in Julianadorp; Nicolaas Anthonius (1920), in 1977directeur kwekerij AN&Zn.; Jacobus Hendrikus (1919), vertegenwoor digt de dochteronderneming in Duitsland; Theodorus Maria (1924), oprichter firma Theo Nijssen Zn in Santpoort-Velserbroek. Bovenaan van l. naar r.: Johanna Vendrig-Nijssen (1930); Maria Jacoba Schoorl-Nijssen(1924); Geertruida van der Lem; Gertrudes Gesina (1922); Gerritje van Poorten-Nijssen (1925). Inkoop Om in alle leveranties te voorzien heeft Anton Nijssen op de eerste plaats zijn eigen kraam, eerst vooral tulpen, hy acinten en narcissen. Gladiolen en dahlia's, beide knolge wassen, en ook leliebollen, worden van derden betrokken. Naast contractteelt (bij derden uitbestede teelt) verloopt de inkoop via bemid- opent de tentoonstelling, waaraan zo'n 150 Nederlandse bedrijven meedoen. De "show wordt gestolen" door de kleurrijke bloeme- narrangementen, waarmee de Santpoorter Jaap Klut de tentoonstelling versiert. De bloemen -rozen, tulpen, narcissen en chry santen- zijn door de firma Anton Nijssen overgevlogen naar Moskou. De Nederland se ondernemers en de Russische bezoekers zijn enthousiast. Bloemen zijn geliefd, maar te duur voor de meeste inwoners De firma Nijssen, die al jaren zaken doet in Rusland, beoogt uiteraard de afzet te bevorderen. Via de Vereniging Afzetbevor dering van de Bloembollenindustrie is al en kele jaren daarvoor het voorstel gedaan de medewerkers van Russische botanische tuinen te leren hoe zij bollen in de winter tot bloei kunnen brengen. De kennis daarvan was helaas verloren gegaan. Er ontstaat een joint venture met de Botanische tuin in Moskou. Er wordt een broeikas gebouwd en specialisten van Nijs- delingsbureau's van de bloembollenveiling-orga nisaties. Een derde mogelijkheid is de inkoop via bemid delingsbureaus van de bloembollenveiling-orga nisaties. De belangrijkste daarvan is de C.N.B. (Co- operatieve Nederlandse Bloembollencentrale naast de HoBaHo in Lisse. Dit gebeurt steeds meer vanaf de jaren '50-'60. Soms werd op voorhand de hele opbrengst van een bedrijf opgekocht. Minister Lubbers tijdens zijn openingstoespraak van de Handelstentoonstelling in Moskou, 1976. Helemaal links onder de tulp staat de heer Cor J. Nijssen. Dat laatste is uiteraard een risico, want de kwaliteit kan tegenvallen. Bloemen in Moskou In 1976 vindt in Moskou de grootste collec tieve handelsmanifestatie plaats, die tot dan toe door Nederlandse ondernemingen in de Sovjet Unie (USSR) is georganiseerd. Minister R. Lubbers van Economische Zaken 57

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 59