sen zorgen voor de technische begeleiding en kennisover dracht. Ook Nederlandse kassenbouwers profiteren ervan. De kassen die zij bouwen zijn voor de groenteteelt, maar het opent wel perspectieven voor de bollenhandel. Cor J. Nijssen, een der directeuren, heeft de voorgaande jaren de verkoop zien stijgen en ook tijdens deze handelsmanifes tatie zijn er weer zaken gedaan. Nog een Santpoortse verrassing zijn de vijftien schilderijen van Jan Makkes, die op de tentoonstelling hangen. Deze werken hebben betrekking op de Nederlandse bedrijvig heid: de Deltawerken, de haven van IJmuiden, booreilan den, enz. Aan de Russische vice-minister van buitenlandse handel, de heer Kutzmin, biedt Minister Lubbers het schilderij "Het Czaar Peterhuisje" in Zaandam aan. De president van de Kamer van Koophandel in de Sovjet Unie, de heer Borisov, ontvangt een impressie van het Kremlin. Russische delegatie naar Santpoort Ook ontvangt de firma Nijssen tegenbezoek uit de Sovjet Unie op het bedrijf. De delegatie laat zich persoonlijk op de hoogte stellen van de activiteiten en mogelijkheden tot samenwerking met de Santpoorters. Alle onderdelen van het bedrijf worden bekeken en er worden driftig aantekeningen gemaakt (pag. 47, afb. 6). De ontvangst is niet gericht op direct resultaat, maar wordt gezien als een investering op de langere termijn. Wees secuur, een bol is duur Het bedrijf staat bekend om zijn zeer goede kwaliteit bloembollen en wil zijn goede naam behouden. Daarom hamert Anton steeds op schoon en virusvrij werken. Hij is heel precies op de selectie van het plantgoed en zieke exemplaren en partijen worden snel en zorgvuldig verwij derd. Op inhoudelijk vakgebied werkt hij al jong samen met Prof. Dr. E. van Slogteren (1888-1968, directeur van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek), die onder meer onderzoek doet naar warmwaterbehandelingen als ziektebestrijdingsmiddel en naar manieren om de groei te stimuleren, wat dus onder meer resulteert in bollen "van de pijpen", zoals hierboven al is beschreven. Naast het streven naar betere kwaliteit blijft hij bezig met de veredeling: het ontwikkelen van nieuwe soorten door generatieve vermeerdering door zaad). Het doel is nieuwe soorten te verkrijgen die beter zijn dan de bestaan de. Minimaal 55 nieuwe soorten heeft zijn bedrijf voortge bracht. De tulp de Monte Carlo is in 1955 door de KAVB geregis treerd in de Classified List op Tulip Names met vermelding Quality Certificate with Trial Garden Award. Als bol en als snijbloem blijft hij geliefd. In 2002 en 2003 worden er jaarlijks nog zo'n 148 miljoen, respectievelijk 112 miljoen snijbloemen verkocht op de Nederlandse bloemenveilin gen. Ook de hyacint Attila is een sterke soort. Maatschappelijke betrokkenheid Behalve als vakman komt Anton Nijssen ook in actie als de belangen van de sector in het geding zijn. Hij schroomt De Russische delegatie voor het bedrijf met in het midden de heer Anton Nijssen, inmid dels adviseur, en rechts van hem zijn zoon Cor J. Nijssen, president-directeur van Anton Nijssen Zn. 58

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 60