Piet Nijssen en zonen bict ni iccrn ii Tiinrn i ic i my^cii u cmiicii Verkoop gebouwen Anton Nijssen in 1979 Het kantoor en de schuren aan de Rijksweg zijn in 1979 verkocht aan M. Thoolen BV. In 1987 wordt de schuur, die in de winter toch leeg staat, omgebouwd tot tenniscentrum. In 1996 verwoest een grote brand vrijwel alles. Er verschij nen een nieuw kantoor en moderne schuren. Als laatste wordt de "Kwekerij De Hofgeest" aangekocht van de Gebr. C. en W. Nijssen. M.Thoolen B.V. richt zich op de handel in binnen- en buitenland. Gelukkig is het tegeltableau (pag. 47, afb. 7) uit het oude bedrijf van Anton Nijssen zonder schade uit de brand tevoorschijn gekomen en het siert nu de ingang van het huidige bedrijf. Bronvermelding Website www.antonnijssen.nl Heel veel dank zijn we verschuldigd aan Andy Nijssen, kleinzoon van Anton Nijssen, voor de uitgebreide informatie, de archiefstukken en het fotomateriaal. In het Weekblad voor Bloembollencultuur van 18 februari 1955 wordt in een bericht van Afdeling Schoten-Santpoort stilgestaan bij het overlijden van de heer P. Nijssen, (Petrus Cornelis Nijssen, zoon van Jacob Nijssen, (zie Kwekerij Nijssen aan de Hoofdstraat pag. 49) op 66-jarige leeftijd. Met respect wordt gesproken over zijn verdiensten als kweker, en over het vele goede werk dat hij voor de Afdeling Schoten-Santpoort gedurende zijn 40-jarig lid maatschap in verschillende functies heeft verricht. In 1934 is hij door de afdeling benoemd tot "drager van de zilveren tulp", een onderscheiding die alleen bij grote verdiensten wordt uitgereikt. Als een echte vakman met grote liefde voor het vak be haalt hij grote successen. In 1914 start hij zijn kwekerij in Velseroord, het huidige IJmuiden-Oost. Rond de jaren '20 ontstaat steeds meer sa menwerking met zijn halfbroer Anton Nijssen, die zijn be drijf heeft aan de Rijksweg 297 in Velserbroek, dan nog een deel van Santpoort. In 1926 besluiten zij samen te gaan in de firma Gebr. A. en P. Nijssen. Ze zijn zeer succesvol in het steeds vroeger op de markt brengen van bolbloemen, het verbeteren van de kwaliteit en de werkwijze en het kweken van nieuwe soorten. In 1927 veroorzaakt een nieuwe preparatie-methode voor hyacinten grote sensatie op de Anton en Piet Nijssen bij een van hun presentaties als Gebr. A. en P. Nijssen. Kersttentoonstelling in het Krelagehuis. Als de broers in 1941 besluiten uit praktische overwegin gen uit elkaar te gaan, worden de firma's A. Nijssen Zn en firma P. Nijssen Zn opgericht. Met zijn drie zonen, Gerrit, Jaap en Piet Nijssen Pietzoon weet hij in korte tijd een prachtig bedrijf te realiseren, waarin het kweken van nieuwe soorten en ook een nieuwe methode van prepareren van hyacinten hoge ogen gooit onder de collega-kwekers. De firma is vooral actief in de Logo Piet Nijssen Zn. binnenlandse handel, maar exporteert ook. Nieuwe ontwikkelingen Piet is een echte veredelaar. Hij gaat zich na WO II vooral bezig houden met tulpen. Op de Flora in 1953 in Heem stede wint hij net als Anton, een gouden medaille. Deze wordt aan ze uitgereikt door H.M. Koningin Juliana. Veredeling is een bijzonder intensieve en langdurige bezigheid. Van de kruising door middel van zaden tot de nieuwe bol kan zo'n vijftien jaar duren. Sinds 1975 kan op een nieuwe soort het kwekersrecht worden aangevraagd. Als alles klopt krijg je een licentie voor 30 jaar. Als ermee 60 BLOEM B O L L E N K W E E K E R U EN EXPORTHANDEL Tolofoon Santpoort WÏ9 .Triumph Bank: Nod Hondol M SANTPOORT (Holland), Poitgiro 265662 \p

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 2017 | | pagina 62